Ako si vážime prácu iných?

Najprv sme chceli dať tomuto príspevku názov “BEZ KOMENTÁRA”, ale k fotografiám, ktoré sú v galérii by sme predsa len pár slov radi pridali…

Naša Obvodná organizácia SRZ sa už niekoľko rokov intenzívne stará nielen o samotné revíry, ale aj o širšie zalesnené okolie a samozrejme aj o prístupové cesty k revírom. Tie však slúžia nielen rybárom, ale aj širokej verejnosti, ktorá do prírody prichádza za svojimi koníčkami, alebo len jednoducho na prechádzky. Myslíme, že väčšina z vás súhlasí s tým, že je lepší pocit prísť pešo alebo dopravným prostriedkom na miesto, kde nemusíte obchádzať jamy, vyjazdené koľaje a prechádzať cez burinou zarastené plochy.
_

Na fotografiách môžete vidieť koľko mechanizovanej aj ručnej práce sa urobilo za týmto účelom. Len vďaka sponzorskej pomoci obce a našich priaznivcov a dlhoročných nezištných podporovateľov sa nám darilo zabezpečiť potrebný material – certifikovanú drť, piesok, ich dovoz a zapracovanie do povrchu ciest. Tomuto všetkému ešte predchádzalo vybavenie súhlasu majiteľov pozemkov, na ktorých sa tieto cesty nachádzajú na vykonanie týchto úprav a použitie materiálov.
_


Ďaľšie fotografie už ukazujú ako vyzerajú tieto cesty po tohtoročnej zime. Je naozaj nevyhnutné autom chodiť okolo rybníka, alebo k Váhu v čase, keď rozmŕza pôda, keď k rybníku sa dá dostať aj po spevnených panelových cestách? Naozaj musí teplé počasie lákajúce ľudí do prírody prinášať hneď nové odpadky rozhádzané na zemi a povešané na strome?

Vážme si prácu ľudí, ktorí sú ochotní vo svojom voľnom čase prísť a podielať sa na týchto prácach, pretože ich vzťah k prírode a svojmu okoliu im nie je ľahostajný.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.