Amerika III je tu nielen pre rybárov

Rybnik Amerika III

Rybník Amerika III svojou polohou v blízkosti obce je miestom, kde sa okrem rybárov určite zastavila väčšina miestnych obyvateľov, či už pri prechádzke, alebo cestou k Váhu.

Po viacročnej starostlivosti nielen o pobrežie, ale aj širšie okolie rybníka a priľahlý les sa v spolupráci s Okresným úradom – Odborom starostlivosti o životné prostredie a majiteľom pozemku Duslom a.s. Šaľa aj za pomoci obce podarilo vytvoriť príjemné upravené prostredie. Aj keď hlavným záujmovým miestom rybárov je vodná plocha, upravené širšie pobrežie a les poskytujú priestor aj pre iné aktivity.

Jedným z podujatí, ktoré sa tu organizujú je už tradičný “Beh okolo Ameriky”, o ktorý je stále väčší záujem.

Miesto si tu našli aj chovatelia psov, ktorí sa tu na upravených plochách stretávajú so svojimi miláčikmi pri výcviku. Rybník je tak miestom, kde sa môžu naučiť aj na vodu. Pri vzájomnom rešpektovaní sa jednotlivých vyznavačov koníčkov sa tento priestor dá skutočne všestranne využiť, čo bolo aj jedným zo zámerov, keď sa začalo pred niekoľkými rokmi s postupnými úpravami.


_
Ako už viackrát na webe, ale aj na stránkach Trnoveckých novín opätovne žiadame všetkých, ktorí sem prichádzajú za akýmkoľvek účelom, aby tu nezanechávali žiadne odpadky a nezakladali otvorený oheň (prenajímateľ Duslo a.s. Šaľa toto v nájomnej zmluve výslovne zakazuje).

Vždy je čo zlepšovať a sme prístupní každému nápadu, alebo činnosti, ktorá by prispela ku skrášleniu tohoto prostredia.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.