Branchiomykóza na Amerike III

Veľmi teplé počasie koncom apríla a začiatkom mája dávalo nádej na pekný začiatok sezóny. Po rybárskych pretekoch, počas ktorých nebola núdza o zábery všetci netrpezlivo očakávali otvorenie sezóny na lov kaprov na rybníkoch. O to nepríjemnejšie bolo 2 dni pred otvorením sezónyzistenie, že na rybníku Amerika III postupne počas 12 dní uhynulo až 112 kaprov.

Predsedníctvo MsO SRZ Šaľa na svojom zasadnutí 14. mája rozhodlo o uzavretí rybníka na lov do zistenia a odstránenia príčin vzniku mimoriadnej udalosti. Po zistení prvého úhynu sa ihneď spravili rozbory vody priamo na rybníku a potom aj podrobné rozbory v laboratóriu. Zistené výsledky ale nemohli byť priamou príčinou úhynu, keďže uhynuli selektívne len kapre. Zistený nízky obsah rozpusteného kyslíka vo vode 4mg/l (pre kaprové vody je idealny obsah 7-8mg/l) pri teplote vody 23°C a zvýšený obsah organických látok vo vode spôsobený vertikálnym prúdením vody (tzv. efekt obráteného dna) vytvorili ideálne podmienky pre množenie baktérií Branchiomyces sanguinis a Branchiomyces demirgans. Spôsobujú ochorenie, ktoré sa nazýva branchiomykóza rýb. Baktérie napádajú hlavne žiabrové lupene a spôsobujú ich odumieranie. Ryby potom nedokážu prijímať kyslík rozpustený vo vode čo v kombinácii s nižším obsahom kyslíka vo vode vedie k úhynu. Konzultácia s veterinárom potvrdila tento dôvod ako príčinu úhynu.


Veterinárom určeným baktericídnym prípravkom sa ryby v dvoch dávkach ošetrili podľa určeného návodu. Keď už neboli pozorované ďalšie úhyny, vykonal sa 26. mája kontrolný výlov. Ten potvrdil, že príznaky choroby už ustúpili a postihnuté žiabre sa regenerovali. Na základe takto zistených údajov predsedníctvo MsO SRZ Šaľa rozhodlo o otvorení rybníka Amerika III pre lov od 2. júna.

Následné merania obsahu kyslíka vo vode boli tiež potešujúce, keď po dvoch týždňoch bol už obsah kyslíka 7,8 mg/l a pri poslednom meraní 5.6. až 11mg/l. Za posledné roky k výskytu tejto choroby nedochádzalo aj vďaka tomu, že každý rok bola možnosť napustenia čerstvej vody z Váhu do rybníka. Tým sa voda sa ochladila a aj pri vysokých teplotách sa pomalšie prehrievala. Tento rok sme z dôvodu nízkeho stavu vody vo Váhu nemali možnosť napustenia vody.

Prevencia voči tejto chorobe spočíva vo vápnení rybníka, ktoré je však dostatočne účinné len pri rybníkoch, ktoré sa dajú vypustiť a vápnenie sa robí na suché dno. Chorobe sa dá predchádzať tiež zvýšením obsahu medi preventívnym dávkovaním síranu meďnatého (ľudovo nazývaného modrá skalica) v množste 2kg/ha od mája do augusta. Po vykonaní rozboru vzoriek vody na obsah medi sa rozhodne o oplikácii síranu meďnatého na zabránenie množenia baktérií Branchiomyces.


Chceme vysloviť poďakovanie odborníkovi na vodu p. Matušicovi, ktorý síce nie je rybár, ale veľmi ochotne nám vykonal merania vody priamo na rybníku. Zároveň ďakujeme p.Ľudovítovi Vincemu, ktorý ochotne poskytol čln na aplikáciu liečiva a všetkým členom, ktorí sa akokoľvek zapojili do odstraňovania následkov tejto mimoriadnej udalosti. Ďakujeme aj MVDr. Jurajovi Meszárosovi, Csc., ktorý svojimi odbornými radami a zabezpečením liečiva prispel k minimalizácii strát a k vyriešeniu tejto mimoriadnej udalosti.

Záverom ďakujeme všetkým členom za trpezlivosť a pochopenie pri obmedzení lovu po čas trvania ochorenia rýb a ubezpečujeme tých, ktorí na rôznych diskusných fórach komentovali túto udalosť, že vždy a každý rok sa vykonávajú na jar opatrenia, ako je vápnenie a ošetrenie násady po zarybnení medikovaným krmivom, aby sa zabránilo podobným situáciám. Žiaľ klimatická zmena a umelé zarybňovanie zvyšujú riziko vzniku podobných situácií, s ktorými budeme musieť počítať aj v budúcnosti.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.