Jarná starostlivosť o revíry

Obdobie, kedy sú naše lovné revíry pre lov uzavreté od 15.marca do 31.mája dáva priestor na vykonanie potrebných prác na údržbe našich revírov. Pretrvávajúca pandemická situácia čiastočne komplikuje takéto činnosti a preto sme hľadali možnosť ako využiť záujem našich členov na odpracovanie brigády v tomto období, keď je potrebné vykonať najväčší objem prác pokiaľ nie je vegetácia ešte v plnej sile.

Po dohode členov výboru sme sa rozhodli tento záujem členov využiť tak, že sme naplánovali práce, ktoré je potrebné vykonať na všetkých troch našich revíroch s tým, aby sme dodržali protipandemické opatrenia.

Hlinisko Vermek

Na chovnom rybníku Hlinisko Vermek sa pokosilo celé pobrežie a vykosila sa časť trstiny, ktorá sa kvôli zvýšenej hladine vody musela kosiť v brodiacich čižmách, čo tiež sťažovalo túto prácu a z toho dôvodu časť pobrežia zostala ešte na ďalšiu brigádu. Veľkou pomocou pri tejto činnosti boli novozakúpené motorové nožnice na zastrihávanie živých plotov. Bez tohto náradia by sa táto práca nedala pri aktuálnom stave hladiny vody vykonať. Po vykosení trstiny sa táto musela vyhrabať, poviazať, a povynášať na pobrežie a pripraviť na odvoz. Drobné zbytky po kosení sa vyhrabali, naložili do BIG-BAGOV a tiež povyťahovali na pobrežie a sústredili na odvoz. Ďakujeme aj kolegom z MsO SRZ Šaľa, ktorí nám pri tejto práci vypomohli.

Rybník Amerika III

Na lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III sa vyzbierali popadané suché konáre zo zatrávnených plôch, aby sa umožnilo strojové kosenie a nepoškodilo sa kosiace ústrojenstvo. Vykonal sa orez a zastrihávanie pobrežnej vegetácie povyrezávali sa koreňové výhonky a z uplynulého roka vyrastené náletové dreviny. Čiastočne sa upravili cesty, hlavne vyjazdené koľaje sa zahrabali. Vyzbierali sa už tretíkrát od zimy odpadky a odviezli sa na separačný dvor. Pri prístupovej ceste boli vysadené kríky, aby sa zabránilo vytváraniu zdvojených ciest.

Vízallás

Na lovnom revíry Mŕtve rameno Vízallás sa vyzbierali odpadky porozhadzované v príbrežnej vegetácii a odstránila sa nelegálna skládka stavebného odpadu, demontovaných autodielov, televízorov a nábytku pri výtokovom kanále pri železničnej trati. Množstvo
odtiaľ odvezeného odpadu vidieť v priloženej galérii. Je to veľmi obľúbené miesto niektorých indivíduí, ktorí sem pravidelne vynášajú odpad zo svojho ‘podnikania’.

Aj touto cestou upozorňujeme, že táto časť bola vyčistená a v spolupráci s Obecnou políciou budú v okolí rozmiestnené zariadenia zachytávajúce pohyb a činnosť v tejto oblasti.

Monitorovanie priľahlej oblasti bude zverejnené na tabuľke pod revírnou tabuľov.

Ďalšou už nevyhnutnou prácou, ktorú bolo potrebné vykonať v tomto revíry bolo vyzbieranie veľkého množstva plastových fliaš, ktoré boli naviate vetrom a doplavené vlnami do príbrežnej vegetácie. Po štyroch hodinách práce s dvoma člnmi sa vyzbieral jeden BIG-BAG plastov a iného odpadu a to len z jednej časti revíru.

Nevieme čo a ako urobiť, aby sa toto neopakovalo. To nie sú doplavené plasty odniekadiaľ ale LEN a LEN prinesené rybármi a tu zanechané na brehu odkiaľ ich vietor sfúkol do vody, alebo aj zámerne rybármi hodenými do vody.

Aj tu upozorňujeme, že tu všetko bolo skutočne poctivo vyčistené a vyzbierané. Ak sa počas sezóny pri rybárovi nájdu nejaké odpadky budú považované za jeho a budeme požadovať ich okamžité odstránenie. Všetky zozbierané odpadky sa odviezli na zberný dvor na triedenie a likvidáciu. Prácu a výsledok si môžete pozrieť v galérii nižšia, alebo na Facebooku nášho priateľa Fredyho Baranoviča NA TOMTO LINKU.

Záverom sa chceme poďakovať všetkým sa vykonanú prácu a obetovaný čas, ktorý bol aj malým príspevkom našej organizácie ku Dňu zeme. Ďakujeme aj vedeniu obce za príkladnú spoluprácu pri našich aktivitách a aj samotným pracovníkom Obecného úradu, ktorí nám fyzicky ako aj potrebnou technikou pri tejto činnosti pomáhajú. Veríme, že táto spolupráca nám naďalej bude pretrvávať a bude viesť k ďalšiemu skrášľovaniu a zveľaďovaniu nášho okolia.

Petrov zdar!

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.

One Reply to “Jarná starostlivosť o revíry”

Comments are closed.