Našim najmenším

Z podnetu riaditeľky Základnej školy v Trnovci nad Váhom, pani Mgr. Tatiany Srňánekovej sme 7. mája 2018 v poobedňajších hodinách pripravili na rybníku Amerika III. malú prednášku.

Deťom v rámci ich pobytu v družine sme porozprávali o vode, rybách, rybárstve, rieke Váh a okolitej prírode. Vysvetlili sme im ako rybník Amerika III vznikol, prečo sa tak volá, kadiaľ tiekol pôvodný tok Váhu a prečo sa musel zmeniť. Deti veľmi pozorne počúvali a zaujímali sa o to aké ryby žijú vo Váhu a v rybníku.

Po zodpovedaní ich zvedavých otázok prišla na rad praktická ukážka lovu rýb. Niektoré deti, ktoré sú členmi našej organizácie tieto veci samozrejme už poznali a so skúsenosťami sa podelili so spolužiakmi. Ukážku predviedol náš aktívny člen a zároveň školník na ZŠ Lacko Bujdoš, ktorý sa teší veľkej obľube detí.

Po ukončení tohoto milého stretnutia sa deti srdečne poďakovali a v sprievode svojich vychovávateliek a pani riaditeľky sa vrátili späť do družiny. Dúfajme, že aj takáto malá osveta možno osloví niektoré z detí a začnú sa bližšie zaujímať o pekného koníčka, ktorým rybárstvo vo svojej rôznorodosti je. Deti aj takouto cestou môžu nadobudnúť úplne iný pohľad na okolitú prírodu, zvieratá, vodné živočíchy, ryby a krajinu, ktorú sama voda vytvorila.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.