Nová voda v Amerike

Tlaková níž, ktorá v dňoch 13.-17. mája v sprievode silného vetra spôsobovala veľké škody, priniesla aj veľa zrážok v povodí riek Orava, Kysuca a Váh.

Prietoky preto v krátkom čase dosiahli I. a II. povodňový stupeň. Množstvo vody aj z ostatných menších prítokov Váhu sa darilo postupne „skrotiť“ v jednotlivých stupňoch Vážskej kaskády. Do nášho úseku Váhu prichádzala voda postupne a nedosiahla žiadny povodňový stupeň. Vodné dielo Kráľová regulovalo prietok tak, že voda v hlavnom toku len postupne stúpala a napĺňala aj starý meader Váhu, z ktorého sa dá napustiť voda do rybníka Amerika III cez stavidlo umiestnené na protipovodňovej hrádzi. 16. mája o 23:00, keď úroveň vody dosiahla hodnotu 318 cm, sa stavidlo otvorilo a začalo sa s napúšťaním vody do rybníka. Naposledy sa voda dopúšťala 10. marca 2013, kedy bol maximálny stav 369 cm. Počas minuloročného sucha a absencie zrážok v zime hladina vody značne poklesla a doplnenie bolo už veľmi potrebné.

Voda kulminovala pri hodnote 462 cm. V napúšťaní sa pokračovalo až do 18. mája do 02:00, kedy začala už voda postupne klesať a hladina vody v rybníku už dosiahla svoju maximálnu možnú úroveň, aby bolo pobrežie prístupné pre rybárov. Stúpajúca voda v starom ramene tlačila konáre z predchádzajúceho výrubu lesa k vstupnému podzemnému kanálu, cez ktorý pokračuje voda k stavidlu. Boli však zachytené už staršími naplaveninami a tým sa zabránilo znefunkčneniu uzatvárania stavidla. Ústie vstupného kanála bolo prezieravo vyčistené už začiatkom jari od napadaných konárov a naplavených kmeňov. Toto vyčistenie a vyčistenie vstupu do starého ramena Váhu z hlavného toku vykonali Dezider Nagy a Rudolf Orth s kolegami. Hoci nie všetci sú rybári záleží im na okolitej prírode. Touto cestou im ďakujeme za záujem a vykonanú prácu.

Aj táto situácia nás opätovne presviedča o nevyhnutnosti vyčistenia starého ramena Váhu, aby mohlo plniť funkciu neresiska a rybochovného miesta a naďalej umožňovalo napĺňanie rybníka vodou v prípade potreby. Tým, že sa napúšťanie dalo vykonať v období, keď už prebiehal neres niektorých druhov rýb, spolu s pritekajúcou vodou sa do rybníka dostali aj neresiace sa ryby a ich už vyliahnuté potomstvo. Takýmto spôsobom sa teda vykonalo aj zarybnenie prirodzenou cestou zdravou populáciou rýb. Revír sa obohatil druhmi žijúcimi v rieke, ktorými sa iné uzavreté revíry nezarybňujú. Takáto druhová rôznorodosť zvyšuje hodnotu revíru a určite priláka aj rybárov, ktorí sa venujú napríklad cielenému lovu “bielych rýb“. Zvýšením hladiny vody v rybníku sa zlepšil vzhľad rybníka a zaplavením pobrežných porastov sa vytvorili podmienky na neresenie, ktoré bude pokračovať po ohriatí vody.

Tá istá voda, ktorá na hornom toku napáchala škody, o 150 km nižšie priniesla nový život do jedného malého rybníka a vyvolala radosť a úsmev u miestnych rybárov. Ďakujeme našim kolegom Gabrielovi Sedlákovi, Jozefovi Bugyimu saršiemu a mladšiemu a Patrikovi Hambalkovi. Počas dvoch nocí sledovali stav vody a kontrolovali priebeh napúšťania rybníka, aby tu naďalej zostalo pekné prostredie plné života, kde bude možné sa venovať nielen rybolovu, ale aj relaxovaniu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.