Nová voda v nezvyčajnom období

SRZ Trnovec nad Vahom

Klimatické zmeny sa po celom svete prejavujú rôznymi spôsobmi. Terajšiu meteorologickú a hydrologickú situáciu na našom území môžeme pokladať tiež za jeden z prejavov týchto zmien.

Začiatok jesene býva väčšinou bez intenzívnych zrážok a ešte pomerne teplý s typickým “babím letom”. Avšak tlaková níž, ktorá v dňoch 12.-16.10. priniesla ochladenie a dlhotrvajúce intenzívne zrážky na celom našom území. Tie postupne nasýtili pôdu, naplnili potoky a rieky a miestami spôsobili aj nemalé škody na majetku.

Hladina vody v rybníku Amerika III po suchom lete bola už veľmi nízka. Z toho dôvodu sme aj časť prostriedkov na jesenné zarybnenie presunuli na budúcoročné jarné zarybnenie, keďže sme sa obávali prípadného zlého prezimovania rýb a možnosti jarných chorôb z dôvodu nízkej hladiny vody. Aby sme aspoň čiastočne vedeli doplniť vodu tak 3.10. sme otvorili stavidlo na korune hrádze (po nahlásení otvorenia kompetentným podľa dohodnutých pravidiel). V tom čase bol vodný stav podľa vodomernej stanice SHMU Šaľa Váh 314cm, pri ktorej už voda síce v malom množstve, ale predsa priteká do rybníka. Takéto stavy boli vždy len večer a na krátku dobu.

14. októbra o 18:00 dorazila voda zo záplavovej vlny do VD Kraľová a voda začala intenzívne stúpať aj na našom úseku Váhu. V priebehu 9-10 hodín stúpla hladina o skoro 200cm. Toto zvýšenie hladiny umožnilo nezvyčajne rýchlo dopniť chýbajúcu vodu do rybníka. Vo väčšine prípadov nám napustenie trvalo približne 30-40 hodín. Teraz sme vodu dopustili v priebehu necelých 24 hodín. Napúšťanie vody bolo ukončené 15.10. o 17:40 uzatvorením stavidla na korune hrádze.

Táto voda je veľkým predpokladom k tomu, aby pôvodná osádka rýb ako aj jesenná násada mali vhodné podmienky na prezimovanie a aj úspešné jarné obdobie, kde sa v zaplavených
pobrežných porastoch budú môcť neresiť. Väčšie množstvo vody sa v jarných mesiacoch v prípade výskytu vysokých teplôt bude pomalšie prehrievať a tým sa zníži aj možnosť výskytu chorôb.


_

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do napúšťania a tak prispeli k starostlivosti o tento rybník, aby sa tu udržal aj keď malý, ale zdravý vodný svet v blízkosti obce. S blížiacou sa zimou chceme upozorniť na to že v prípade zamrznutia vodnej hladiny rybníka si treba uvedomiť, že hĺbka vody je už teraz viac ako 2 metre a je treba zvážiť, kedy bude bezpečné sa na ľade pohybovať. V prípade dlhotrvajúcich mrazov budeme vytvárať v ľade prieduchy na uvoľnenie plynov. Tieto prieduchy budú označené a žiadame všetkých, aby sa k týmto prieduchom nepribližovali.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.

One Reply to “Nová voda v nezvyčajnom období”

  1. Spätné upozornenie: Na prelome rokov – SRZ Trnovec

Comments are closed.