Nová voda v pravý čas

Výdatné celoslovenské zrážky naplnili potoky a riečky v povodí Váhu množstvom vody, ktorá sa postupne zlievala do hlavného toku.

Sústava vodných diel na Váhu postupne zachytávala počiatočný nápor vody a tak zabránila vzniku veľkých škôd na majetku. 18. a 19. mája 2021 táto už skrotená záplavová vlna dorazila aj do dolného úseku Váhu, ktorý je našim revírom. Lovný revír Mŕtve rameno Amerika III je jediný lovný revír MsO SRZ Šaľa kam sa dá regulovaným spôsobom dopustiť voda pri zvýšenej hladine vody vo Váhu. Sledovaním hydrologického vývoja na Váhu sme posúdili (pri údajoch SHMÚ: Hlohovec Váh 365cm a Šaľa Váh 296cm pri stúpajúcej tendencii), že určite bude vodný stav taký, že sa bude dať voda dopustiť a preto sme 18. mája 2021 o 15:00 otvorili stavidlo na korune protipovodňovej hrádze. Stavidlo na strane rybníka zostalo zatvorené, lebo hladina vody v rybníku bola v tom čase ešte vyššia ako hladina vody vo Váhu.

Ideálne načasovanie

18. mája 2021 o 23:30 (Hlohovec Váh 412cm a Šaľa Váh 400cm) sa otvorilo aj stavidlo na rybníku a začalo sa s napúšťaním vody. Obe stavidlá boli uzatvorené 19. mája 2021 o 13:30 pri stave 465cm na vodomernej stanici Šaľa Váh. Vodu sme napúšťali do plnej kapacity rybníka tak, aby bolo ešte prístupné pobrežie na lov. Celý proces trval pomerne krátko (iba cca 13 hodín) nakoľko sa veľmi dobre udržala už voda, ktorá bola dopustená ešte 17. októbra 2020.

V sobotu pokosené pobrežie voda úplne zaplavila a poskytla tak miesto na neresenie, ktoré už z časti prebieha. Čerstvý objem čiastočne okysličil a ochladil vodu, ktorá je už takto na 100% pripravená na jarnú násadu.
_

Záverom príspevku ďakujeme všetkým, ktorí sa napúšťania zúčastnili a obetovali čas spánku a vlastné pohodlie, aby bol revír takto pripravený na nastávajúcu sezónu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.