Nová voda, zdravé ryby

Posledné aprílové dni a 1. máj so svojim pekným počasím umožnili pripraviť rybník Amerika III na rybárske preteky.

Za účasti 6 členov sa pomocou novej techniky zakúpenej na kosenie a dvoch krovinorezov sa pokosilo celé pobrežie rybníka aj s priľahlými plochami. Zhodou okolností z dôvodu intenzívnych zrážok v povodí Kysuce, Oravy a Váhu začala aj v našom úseku Váhu postupne stúpať hladina. 28. apríla o 23:00 dosialha hodnotu 326 cm (vodomerná stanica SHMU Šaľa), kedy sa otvorilo stavidlo na protipovodňovej hrádzi a aj na rybníku. Postupným stúpaním hladiny čoraz intenzívnejšie pritekala voda do rybníka. Nakoľko to zo začiatku bola voda, ktorá sa postupne odpúšťala z priehrad Vážskej kaskády do rybníka pritekala čistá voda. Až k záveru napúšťania začala už pritekať trocha prikalená voda. Voda sa dopúšťala až do maximálnej miery napustenia, aby bolo ešte pobrežie prístupné rybárom. Vnútorné aj vonkajšie stavidlá sa uzavreli 30. apríla o 09:00, keď hladina dosahovala hodnotu 530 cm (vodomerná stanica SHMU Šaľa). Z pritekajúcou vodou sa do rybníka dostali aj ťažné druhy rýb, ktoré boli práve v čase neresu a aj tohtoročný poter z rýb, ktorých neres už prebehol. Takto sa rybník znova obohatil druhmi, ktoré sa do rybníkov bežne nenasádzajú a tak sa zvýšila atraktivita revíru, kde je možné čakať aj úlovky rýb, ktoré sa väčšinou lovia len v riekach.

Pritekajúca voda zmyla z pokoseného pobrežia trávu a trstinu, ktorá bola po celej hladine. Vietor postupne tieto nečistoty sústredil k pobrežiu, kde sa vyhrabali a po uschnutí sa odvezú. Voda vo Váhu aj po napustení rybníka naďalej stúpala a dosiahla hodnoty 1. povodňového stupňa (max 604 cm – vodomerná stanica SHMU Šaľa) a postupne sa začala rozlievať v inundačnom území do priľahlých lesov a na polia. Vodné vtáctvo ihneď objavilo tieto plochy a začalo sa tú sústreďovať a hľadať si potravu.

Ako už bolo spomenuté je to obdobie neresu väčšiný druhov rýb a je predpoklad, že tieto ryby vyplávali z toku do pokojnejšej vody v plytčinách inundačného územia, z ktorého sa väčšina z nich aj pri postupnom poklese hladiny nevráti do toku. Po pokles hladiny bude potrebné sledovať nám už známe miesta, kde po záplavách zostávajú ryby a urobiť všetko pre ich záchranu.

30. apríla sa vykonal aj skúšobný lov na chovnom rybníku Vermek na zistenie zdravotného stavu rýb po prezimovaní. Po zime nebol zistený žiadny úhyn rýb, skúšobný odlov len potvrdil dobrý zdravotný stav osádky. Intenzívne kŕmenie počas minulého roka takto prinieslo výsledky jednak v dobrom zdravotnom stave rýb, ako aj v prírastkoch.

Všetkým, ktorí sa zúčastnil prác na rybníku Amerika III ako aj skúšobného odlovu na chovnom rybníku aj touto cestou ďakujeme za vykonanú prácu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.