Nový ostrov na Amerike III

Rybník Amerika III má novú ‘atrakciu’ – umelý plávajúci ostrov pre vodné vtáctvo a rastliny.

Plávajúci ostrov, ktorý sme na rybníku umiestnili ešte v roku 2014 sa už pomaly potápa a z toho dôvodu sme postavili druhý ostrov, ktorý bude opäť dlhšiu dobu súčasťou scenérie rybníka a poskytne útočisko pre ryby, vodné vtáctvo a ostatné vodné živočíchy. Konštrukcia ostrova umožňuje aj zakorenenie vodných rastlín a umiestnenie nádob s koreňmi lekna, ktoré budú dotvárať okolie ostrova.

Vo fotogalérii vidieť množstvo práce a úsilia, ktoré bola potrebné na vytvorenie tohoto malého doplnku k rybníku. Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.