Príprava na sezónu vrcholí

Skutočne jarné počasie v tomto roku bez vysokých teplôt s dostatkom zrážok mení prírodu zo dňa na deň. Po daždivom týždni bola sobota najkrajším dňom a mohol sa tak vykonať opäť kus práce v našich revíroch.

Rozbory vody

Obdržali sme výsledky rozborov vody aj s príslušným komentárom, ktoré si môžete pozrieť NA TOMTO LINKU. Kvalitu vody možno podľa výsledkov zhodnotiť ako vyhovujúcu, prekročené hodnoty anorganických látok na rybníku Vízallás korešpondujú s obdobím hnojenia na priľahlých poliach.

Práce v revíroch

Na lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III sa pokosila stará trstina, ktorá sa pohrabala a odviezla. Doviezol sa štrkopiesok na úpravu ciest, ktorý sa rozvezie na prístupové cesty pri najbližšej brigáde. Povyberali sme neresové hniezda pre zubáče a odložili ich pre použitie na budúci rok. Počas kŕmenia sme na umelom ostrovčeku skontrolovali aj hniezdo, ktoré tam bolo minulý rok a kde sa vyliahli tri rybáre riečne. V tomto roku ich však predbehol párik divých kačiek, ktoré sa tu starajú o 6 vajíčok. Rybáre zatiaľ trpezlivo čakajú, kým im kačky uvoľnia hniezdo. Uvidíme, či sa tu obom podarí odchovať svoje mláďatká. Vopred žiadame rybárov, aby po otvorení revírov v prípade, že sa kačičky vyliahnu nenahadzovali svoje montáže do tesnej blízkosti ostrovčeka a neplašili tam hniezdiace vtáky, alebo už vyliahnuté mláďatá. Pre účastníkov brigády sme pripravili aj malé občerstvenie, ktoré všetkým po vykonanej práci v príjemnom jarnom počasí a v peknom prostredí chutilo. Na oboch lovných revíroch Amerika III aj Vízallás sa ešte poobede vykonalo kŕmenie rýb. Zároveň je to už krmivo aj pre jarnú násadu rýb, ktorá by sa mala dodať v priebehu nasledujúceho týždňa, aby boli revíry otvorené od 1. júna.

Ideálny čas na brigádu

Do otvorenia našich lovných revírov zostáva ešte niekoľko dní. Chceme aj touto cestou požiadať tých, ktorí ešte nemajú odpracovanú brigádu, aby sa buď telefonicky, alebo cez facebook prihlásili hospodárovi, alebo predsedovi a pomohli ešte dokončiť práce na chovnom rybníku Vermek, kde je ešte potrebné pokosiť starú trstinu v jednej časti a opäť pokosiť pobrežie. Na pokosenie pobrežia sa môžete prihlásiť aj individuálne a vykonať to v čase ako komu vyhovuje. Na pokosenie trstiny je potrebná väčšia skupina, nakoľko je to náročnejšie z hľadiska manipulácie a sústredenia pokosenej hmoty.

Ako to bude s pretekmi?

Keďže pre všeobecne známe dôvody sa rybárske preteky pre dospelých nemohli konať, tak ak to uvoľňujúce sa opatrenia dovolia, chceli by sme zorganizovať preteky na chovnom rybníku Vermek aspoň pre našich najmenších rybárov. O tom by sme ešte včas informovali. Otázka pretekov pre dospelých v letnom, alebo jesennom období je ešte otvorená.
_

Záverom tohto príspevku sa chceme poďakovať p. Róbertovi Pálovi za poskytnutý štrkopiesok na úpravu povrch prístupových ciest k našim revírom a p. Júliusovi Kárasovi za dovoz štrkopiesku a naloženie a odvoz pokosenej trstiny ako aj všetkým zúčastneným na tejto brigáde za vykonanú prácu. Vykonané práce a atmosféru ako aj okolie po ukončení prác si môžete pozrieť vo fotogalérii

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.

One Reply to “Príprava na sezónu vrcholí”

Comments are closed.