Prírastok zo Sargasového mora

Na základe spolupráce medzi MsO SRZ Šaľa a Nitra sme dostali ponuku na možnosť zakúpenia násady úhora európskeho (Anguilla anguilla) do našich revírov od českého dodávateľa.

Túto možnosť sme uvítali a rozhodli sme sa touto zvláštnou rybou zarybniť revír Amerika III v množstve 1 kg, čo bolo približne asi 50 malých úhorov. Zarybnenie sa vykonalo 23.mája 2014. Rozšírili sme tak druhovú skladbu v rybníku, ktorá bola obohatená už rybami, ktoré sa sem nedávno dostali pri napúšťaní rybníka vodou z Váhu. Úhor bol v rieke Váh bežnou rybou, pokiaľ neboli prerušené jeho migračné trasy výstavbou vodohospodárskych diel. Dostávali sa aj do rybníkov, ktoré boli súčasťou zavlažovacích systémov a do ktorých sa dopĺňala voda čepraním z Váhu.

Bude zaujímavé sledovať, ako sa im bude v rybníku dariť a kedy prekvapia rybárov prvým záberom. Viac o živote tejto tajomstvami opradenej ryby, ktorej spôsob života dodnes nie je úplne preskúmaný, si môžete prečítať tu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.