Prvé jarné práce v revíroch

Uzavretie lovných revírov na lov od 15. marca a vhodné poveternostné podmienky len s miernym vertom umožnili cez víkend začať s jarnými prácami v revíroch.

Vykonalo sa vápnenie z člna na lovných revíroch Amerika III a Vízallás a tiež na chovnom rybníku Vermek. Počas vápnenia v reviry Vízallás sme sa stretli aj s rodinkou mladých nutrii, ktoré si pochutnávali na pobrežnej vegetácii. Prezreli sme aj z brehu neviditeľné a nedostupné zákutia tohto revíru, kde je teraz dostatočne hlboká voda na prichádzajúci neres rýb. Stretli sme sa však aj so stále pretrvávajúcim neduhom – množstvom plastového odpadu pri brehoch a príbrežnej vegetácii. V najbližšom čase plánujeme brigádu na vyzbieranie odpadkov z vodnej plochy revíru, pokiaľ ešte nezačne rásť nova vegetácia. Opätovne žiadame a tu už musíme zdôrazniť, že RYBÁROV (lebo sem nikto iný počas sezóny ani mimo nej nechodí), aby nenechávali odpaky na brehu odkiaľ ich vietor sfúkne do vody a zanesie do príbrežnej vegetácie, kde je ich potom prácne vyzbierať. Opakujeme, že udržiavať lovné miesto v poriadku je povinnosťou každého rybára vyplývajúce zo Zákona a vykonávacej Vyhlášky.

Na pobreží chovného rybníka Vermek sa už začali postupné práce na úprave okolia a revitalizácii tejto vodnej plochy podľa už prezentovanej štúdie. Boli vypílené nepôvodné a poškodené stromy, ktoré boli potenciálne nebezpečné kvôli ich stavu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do teto činnosti. Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii žiadame členov, aby sa prihlásili, keď majú voľný čas, aby si individuálne odpracovali brigádu a nespomenuli si, že nemajú brigádu odpracovanú až nikedy v decembri, alebo v januári pri odovzdávaní povolení na lov, či pri kupovaní nového povolenia. Vždy sa nájde práca,ktorú treba spaviť keď bude záujem.

Petrov zdar!
_

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.

2 Replies to “Prvé jarné práce v revíroch

Comments are closed.