Rybárske preteky 2016

Po prípravných prácach, o ktorých sme písali v predchádzajúcom príspevku prišiel čas na finálne prípravy na rybárske preteky, ktoré sú lákadlom nielen pre rybárov, ale aj pre širokú verejnosť.

V deň predchádzajúci pretekom sa pripravili suroviny na varenie polievky a pečenie rýb. Tieto práce sme vykonali na rybárskom dome a odtiaľ sme sa potom po naložení na príves už presťahovali na miesto konania pretekov, rybník Amerika III. Po príchode sa rozložili stany pre kuchyňu a hostí. V skorých ranných hodinách sa začalo už s varením „halaszlé“ a prípravou rýb na pečenie. Práce sme na chvíľu prerušili, aby sme si v tichosti uctili pamiatku našich kolegov Ladislava Csizmadiu a Pavela Andela, ktorí nám každoročne pomáhali s organizáciou pretekov a v minulom roku nás navždy opustili. Horiaca sviečka na stole počas celého dňa pripomínala ich pamiatku.

Postupne sa rozbrieždilo a súťažiaci si začali chystať svoje náradie a krmivá na prvý lov na rybníku v novej sezóne. Pravidlá z minulého roka sa ujali takže sa úlovky bodovali cm=bod a víťazom bol lovec s najväčším množstvom bodov.

Výstrelom o 07:00 sa začal za krásneho jarného počasia prvý lov kaprov v novej sezóne. 69 súťažiacich nahodilo svoje udice s rozmanitými nástrahami a snažilo sa uloviť čo najväčšie množstvo kaprov, prípadne toho najväčšieho. Postupom času začali prichádzať aj návštevníci, ktorí sa prišli poprechádzať, postretať so známymi a nakoniec si pochutnať na pripravených špecialitách a osviežiť sa v bufete. Pekné počasie vylákalo aj rodiny s deťmi, aby ich aj pri takýchto akciách od malička postupne učili láske k prírode. Súťažiacim sa darilo viac či menej a s ubiehajúcim časom sa stále zmenšovala nádej na ulovenie dostatočného množstva rýb potrebných na víťazstvo.

Počas pretekov ochotné kolegyne predávali lístky do tomboly. Návštevníci si mohli všimnúť na jednom z prístreškov zavesenú mapu rybárskych revírov a „ferulu“ ozdobenú drevenú sekerku s lopatkou – dusadlom ,ktorá sa inak volá aj rybárske právo. Modrá stuha symbolizuje vodu -oblohu a zelená les. Toto náradie je symbolom budovania rybníkov- sekera na výrub porastov a dusadlo na spevňovanie násypov. V dnešnej dobe sa dusadlo používa na pasovanie nových členov rybárskeho cechu úderom lopatkou po zadku. Pri výlovoch rybníkov býva ferula zavesená na váhe na váženie vylovených rýb. To bol malý príspevok k rybárskym tradíciam, na ktoré sa postupne zabúda.

Záverečným výstrelom o 12:00 boli preteky ukončené. Zosumarizovali sa úlovky po jednotlivých sektoroch a mohli sa vyhlásiť výsledky. Víťazom pretekov sa stal Miroslav Pallér (307 b), na 2. mieste sa umiestnil Daniel Zaťko (237,5 b) a 3. miesto získal Emil Sós (192,6 b). Cena za najväčšiu rybu pripadla Emilovi Sósovi za kapra s dĺžkou 59,6 cm. Víťazom boli odovzdané poukazy na nákup rybárskych potrieb a vecné ceny. Počas pretekov bolo ulovených 53 kaprov s lovnou mierou.

Oproti minulému roku kedy sa ich ulovilo 170 je to oveľa menej. Je to zapríčinené aj tým, že pre miernu zimu sa s výnimkou pár týždňov lovilo prakticky až do 15. marca a značná časť rýb z letného a jesenného zarybnenia sa vylovila. Ďalšou príčinou môže byť aj to, že tohtoročné jarné zarybnenie v množstve 500 kg nebolo také štedré ako po minulé roky, keď sa na jar zarybnilo aj v množstve 1.200 kg. Po vyhlásení víťazov sa losovala tombola za všeobecnej účasti súťažiacich aj návštevníkov. Odovzdaním hlavnej ceny v tombole, odsavčaťa, sa preteky ukončili s poďakovaní za účasť všetkým prítomným a s nádejou, že po doriešení majetkových a nájomných podmienok rybník Amerika III naďalej zostane v užívaní našej organizácie.

Táto vydarená akcia je príspevkom našej organizácie k tomu, aby sa pri takýchto akciách stretli priatelia, mohli sa porozprávať a stráviť príjemné chvíle v okolitej prírode a nezabudli na to, že príroda je k životu potrebná a je miestom, kde môže človek načerpať energiu na prekonávanie každodenných starostí. Záverom sa chceme poďakovať všetkým našim sponzorom a členom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu pretekov.


Fotografie © Milan Pospiš, Tomáš Belovič

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.