Rybárske preteky 2019

Ako každý rok aj tohtoročnú rybársku sezónu sme otvorili tradičnými rybárskymi pretekmi na rybníku Amerika III.

Pretekom predchádzalo množstvo práce od zarybnenia, ošetrenia násady, úpravy prístupových ciest, pozbierania odpadkov, pokosenia pobrežia, údržby pobrežných porastov, zabezpečnia materiálu a surovín na prípravu halászlé a pečenej ryby, cien pre víťazov, cien do tomboly až po zabezpečenie personálu na obsluhu kuchyne a rozhodcov pre korektný priebeh pretekov.
Všetko toto úsilie sa zhodnotilo v jednom dni – 11. mája, kedy sa preteky uskutočnili.Tohtoročné májové počasie ako vystrihnuté z pranostiky “studený máj, v stodole raj” neposkytovalo veľa pekných dní, ale táto sobota bola zatiaľ jedným z najkrajších. Po daždivom a veternom období prišlo krásne slnečné počasie, v ktorom si všetci mohli užívať krásne prostredie rybníka a okolitej prírody. Návštevníci sa v priebehu pretekov mohli poprechádzať okolo rybníka a sledovať ich priebeh, porozprávať sa s kolegami a pochutnať si na chutnom halászlé a pečenej rybe.Po ukončení pretekov nasledovalo vyhodnotenie. Už tretí rok sa úlovky bodovali (dĺžka v cm = bod), čo je hodnotenie šetrnejšie k rybám a korektnejšie k súťažiacim.

Na prvom mieste sa umiestnil Richard Haszterman (13 kusov, 594 bodov), druhé miesto obsadil Lukáš Šášik (6 kusov, 292 bodov) a tretí skončil Norbert Osztrožanský (6 kusov, 286 bodov). Z najväčšej ulovenej ryby, kapra s dĺžkou 56 cm, sa tešil Jozef Bugyi ml.

Víťazi pretekov boli odmenení poukážkami na nákup rybárskych potrieb. Vďaka sponzorskej podpore bolo odmenených aj ďaľších 18 súťažiacich rybárskymi potrebami. Po vyhodnotení pretekov sa pristúpilo k losovaniu tomboly, do ktorej sa zapojili ako súťažiaci rybári tak aj široká verejnosť. Po vylosovaní tomboly sa všetci v dobrej nálade rozišli s prianím opätovného stretnutia v budúcom roku.


Ďakujeme všetkým našim sponzorom a tiež všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu pretekov. Pre niektoré nedorozumenia s predajom lístkov do budúceho ročníka zapracujeme na novom systéme predaja tak, aby viedol k spokojnosti všetkých záujemcov. Petrov zdar!

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.