Stále bližšie k otvoreniu sezóny

Síce dni posledného víkendu kvôli stále trvajúcim zrážkam nedávali veľa priestoru na vonkajšie aktivity, predsa sa v poobedňajších hodinách na chvíľku ukázalo slnko a opäť sme mohli urobiť niečo pre zveľadenie revíru pred začiatkom sezóny.

V sobotu sa pokosila jedna časť pobrežia lovného revíru Mŕtve rameno Amerika III. Bolo to už štvrté tohtoročné kosenie väčších plôch pomocou záhradného traktora, ktorý nám už slúži 5 rokov a každoročne sa s ním vykoná veľa práce na údržbe pobrežia našich revírov. Krovinorezom sa dokosili plochy pri vode, ktoré sú po napustení vody čiastočne zaplavené a tak neprístupné pre našu malú techniku a dokosili sa pre traktor neprístupné miesta.
_

Karasie sťahovanie

V nedeľu poobede, keď opäť na chvíľku ustali zrážky sme zorganizovali ďalšiu brigádu na záchranu rýb. Nakoľko zvýšenie hladiny Váhu prišlo práve v období neresu, ryby poháňané svojim životným cyklom tiahli do každého prítoku. Takto sa výtokovým kanálom dostali až do vypúšťacieho objektu odkaliska Dusla .a.s. odkiaľ sa už po poklese hladiny vody vo Váhu nevedeli dostať späť do rieky. Naložili sme potrebné vybavenie, nabrali sme vodu do nádoby na prevoz a išli sme k objektu. Pohyb v objekte sme telefonicky nahlásili strážnej službe Dusla a.s. Odvoz rýb z tohto objektu máme dohodnutý s kompetentnými pracovníkmi Dusla a.s.

Lovilo sa pomocou čereňov, podberákov a vrhacej siete, ktorej použitie sa ukázalo ako najúčinnejší spôsob. Počas trojhodinového lovu sa nám podarilo vyloviť 80kg karasa striebristého, ktorého sme previezli do lovného revíru Mŕtve rameno Amerika III. Aby sme dodržali aj zákon v tom zmysle, že sa nesmú prenášať ryby z jedného do druhého revíru na vysvetlenie: lovný revír Mŕtve rameno Amerika III je techicky odstavným ramenom rieky Váh, pretože je s tokom prepojený a na prepojení je uzatváracie zariadenie umožňujúce reguláciu vody v revíry. Takže voda a ryby z Váhu sú súčasťou tohto systému a ryby prenesené z objektu odkaliska sú síce z iného revíru, ale z rovnakej vody.
_

Záverom príspevku opäť ďakujeme všetkým sa obetovaný čas a vykonanú prácu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.