Úspešný výter

Po minuloročnom neúspešnom pokuse o výter zubáča na hniezdach sa naši kolegovia Gabriel Sedlák, Jozef Bugyi starší a mladší a Štefan Toriška nedali znechutiť a znova si dali námahu s výrobou nových hniezd a ich rozmiestnením na rybníku Amerika III.

Vlani boli pri výrobe hniezd použité vetvičky z ihličnanov v kombinácii s vetvičkami z tuje. Možno špecifická vôňa tuje spôsobila to, že sa zubáče na týchto hniezdach nevyneresili. Tento rok sa hniezda vyrobili z umelej napodobeniny smrekových a borovicových vetvičiek. Z prírodných materiálov bolo použité kokosové vlákno. Použitý materiál bol pripevnený na dno umelohmotných prepraviek na zeleninu. Do prepravky sa vložil kus polystyrénu tak, aby prepravku po zaťažení čiastočne nadľahčil, aby sa prepravka nezanorila do dnového sedimentu, ale sa vznášala nad dnom. Umiestnenie hniezd bolo označené priviazaním prázdnej PET- fľaše o prepravku s hniezdom. 15 kusov hniezd bolo rozmiestnených po celej ploche rybníka. Hniezda sa uložili na začiatku apríla pri teplote vody približne 9°C. Pri kontrole a prepláchnutí hniezd 19. apríla bolo s radosťou skonštatované, že tohtoročný pokus bol úspešný a hniezda boli čisté a pekne pokryté ikrami .“Rodičia„ sa o hniezda príkladne starali ovievaním svojimi plutvami a tak zabránili zabahneniu a zabezpečili prísun čerstvej okysličenej vody k ikrám. Z 15 kusov hniezd neboli ikry len na troch, ktoré boli vyrobené z umelých smrekových vetvičiek. Najvhodnejším materiálom sa podľa množstva naložených ikier javia umelé vetvičky borovice a kokosové vlákna, ktoré najviac pripomínajú tenké vlásočnicové korene vŕb, ktoré zubáče vo svojom prirodzenom prostredí využívajú na výter. 

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tejto práci podieľali a obetovali svoj voľný čas, aby aj takýmto spôsobom prispeli k obohateniu druhovej skladby rybej osádky tohto revíru.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.