Voda pre novú sezónu

Na zimné obdobie nezvyčajne teplý štart februára pripomínal už skôr pokročilú jar. Následné výdatné zrážky na severnom Slovensku (kde miestami spadlo až 30mm vo forme dažďa) spolu s prudko sa topiacim snehom zdvihli hladiny prítokov Váhu v jeho povodí.

Prudkému odtekaniu vody prispelo aj to, že zamrznutá zem nedokázala vsakovať tak veľké množstvo vody a tá rýchlo napnila korytá potokov aj nádrže Vážskej kaskády. Hydrologické predpovede už 2. a 3. februára avizovali prudký vzostup hladín riek. Sledovaním týchto predpovedí sme sa pripravili na možnosť napustenia vody do nášho rybníka Amerika III tak, ako to už dlhé roky robievame, aby sme zabezpečili dostatok vody v rybníku na bezproblémový život rýb aj v prípade vysokých letných teplôt.

Na jeseň bolo opravené stavidlo, ktoré mierne poškodila voda pri minuloročnom napúšťaní. Po jednaní s Duslom a.s. ako majiteľom rybníka a príslušného technického vybavenia na napúšťanie vody a pracovníkmi Povodia Váhu sme vypracovali zásady pre manipuláciu so stavidlom, podľa ktorých sme pri napúšťaní postupovali.

Stavidlo bolo otvorené 4. februára o 09:30 pri stave 350cm (referenčný stavoznak SHMU Šaľa Váh). V napúšťaní sme pokračovali počas celej noci. 5. februára o 05:45 sme zatvorili stavidlo na rybníku, lebo od 04:30 (stav 392 cm) do 05:45 (stav 352cm) došlo k prudkému poklesu hladiny Váhu až o 40cm. Tak sme zabránili spätnému úniku vody z rybníka. Potom o 09:55 bolo pri opätovnom zdvihnutí hladiny Váhu stavidlo na rybníku opäť otvorené (428cm). Napúšťanie pokračovalo až do večerných hodín. Hladina vody kulminovala 5. februára o 17:00, keď dosiahla hodnotu 475cm. Napúšťanie bolo ukončené 5. februára o 19:30, kedy hladina vody na Váhu dosahovala 462cm a pozvoľna začala klesať.

Takto sa podarilo doplniť rybník vodou a zabezpečiť jej dostatok na nasledovnú sezónu. Po postupnom vsakovaní do okolitej pôdy hladina určite poklesne a keď bude znova možnosť, na jar vodu opäť doplníme. Všetkým, ktorí prispeli k úspešnému napusteniu rybníka aj touto cestou ďakujeme.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.