Sčítanie kormoránov

Každoročne sa v januári v rámci celoeurópskeho sčítavania vodného vtáctva v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou vykonáva aj v revíroch SRZ sčitavanie populácie Kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) Tohtoročné sčitavanie […] Čítať ďalej

Nelegálne stavby

Z dôvodu stále väčšieho rozširovania nelegálnych stavieb na pobreží nášho úseku Váhu, kde od priehradného múru VD Kráľová po koniec revíru pri obci Neded bolo […] Čítať ďalej

Nádejný neres

V článku Nová voda, zdravé ryby sme popísali, ako sa pri dostatku vody po výdatných dažďoch v severnom povodí Váhu doplnila voda do rybníka Amerika […] Čítať ďalej

Pozorovanie kormoránov

Každoročne sa v januári v rámci celoeurópskeho sčítavania vodného vtáctva v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou vykonáva aj v revíroch SRZ sčítavanie populácie kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo). Tohtoročné sčitavanie […] Čítať ďalej

Ochrana rýb v revíri

Z dôvodu ochrany a vytvorenia miesta pre zimovanie a neres rýb bola v našom revíry Váh č.2: 2-4370-1-1 vytvorená z bývalého zimoviska rýb CHRÁNENÁ RYBÁRSKA OBLASŤ s celoročným zákazom lovu. Časť […] Čítať ďalej

Obdobie podeniek

Koniec júla a začiatok augusta je čas, kedy už niekoľko rokov dochádza na našom úseku Váhu k rojeniu podeniek. Ráno na niektorých brehoch môžeme nájsť […] Čítať ďalej

(Ne)úspešný neres

Možno Vás prekvapí nelogický nadpis článku, ale ďalšie riadky a hlavne fotodokumentácia dá určite tomuto nadpisu plne za pravdu. Koncom apríla a začiatkom mája, keď […] Čítať ďalej

Formovanie našich revírov

Na konci tohto článku, Vám chceme ponúknuť zaujímavé historické informácie o úprave povodí našich riek Váhu, Nitry a Dudváhu. Boli zamerané hlavne na ochranu územia […] Čítať ďalej

Staré ramená

Sú staré ramená odsúdené na zánik? Táto otázka mi prebehne mysľou vždy, keď sa prechádzam okolo jedného z mnohých starých ramien našich riek. Budem písať […] Čítať ďalej

Bobor na Váhu

Mnohí z Vás rybárov, poľovníkov, ale aj ostatných návštevníkov okolia rieky Váh určite narazili na na znaky prítomnosti bobrov aj na našom úseku Váhu, ktoré […] Čítať ďalej

O podenkách

Väčšina rybárov ich dobre pozná, keď koncom júla a začiatkom augusta sa začnú po zotmení rojiť na hladine rieky v obrovských množstvách a začne sa […] Čítať ďalej