Záchrana poteru

Počas záplav v roku 2010 sa voda dostala až k päte protipovodňových hrádzí, ktoré sú vo vzdialenosti 500 m od hlavného toku Váhu. Bolo tak […] Čítať ďalej