COVID19 – Výdaj povolení 2021

 

!-> USMERNENIE Z 13.2.2021 <-!

Výdaj povolení na lov rýb na rok 2021

Obvodná organizácia SRZ v Trnovci nad Váhom informuje svojich členov, ako aj nových záujemcov o členstvo, že vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu bude výdaj v priebehu februára realizovaný prostredníctvom telefonickej dohody s p. Gyepesom na čísle 0905 459 108.

Pre rýchlejšie vybavenie a minimalizovanie doby vzájomného kontaktu Vás žiadame postupovať nasledovne:

1. Kontaktujte p. Gyepesa telefonicky na 0905 459 108

2. Dohodnite si termín prevzatia a druh požadovaného povolenia (miestne,zväzové)

3a. Ak ste nový člen, nahláste svoje údaje vopred (meno, bydlisko, dátum narodenia) a prineste so sebou fotografiu hlavovej časti rozmerov 3 x 4 alebo 3,5 x 4,5 cm

3b. Ako starý člen preukaz nemusíte priniesť – dostanete členskú známku a doma si ju nalepíte do preukazu

4. Ak ste ZŤP, prineste sebou platný preukaz ZŤP, alebo iné úradné potvrdenie.

5. V prípade záujmu bude možné si spolu s povolením na lov rýb zakúpiť aj Štátny rybársky lístok – nahláste tiež aký (jedno alebo trojročný), aby ste si nemuseli ísť tento lístok zakúpiť na Obecný úrad, aby sa aj takto minimalizovali vzájomné kontakty. Ceny za štátny rybársky lístok sú: ročný: 7.- €; trojročný: 17- €; deti do 15 rokov: ZDARMA

6. Peniaze podľa možnosti prineste presne podľa cenníka, aby sa nemuselo zbytočne manipulovať s výdavkom.

7. Pri preberaní povolenia dodržujte protipandemické opatrenia: odstup, rúško, prípadne rukavice.

Ďakujeme za porozumenie, vzájomnú toleranciu a spoluprácu

Výbor Obvodnej organizácie SRZ Trnovec nad Váhom