Info

 

! -> DÔLEŽITÉ INFO ohľadom lehoty na zaplatenie členského príspevku <- !

Oprávnenia na využívanie lesných ciest v lesoch v inundačnom území rieky Váh sa budú vydávať na Lesnej správe v Trnovci nad Váhom v pracovných dňoch od 8:00 do 11:00. Údaje meno, bydlisko, ŠPZ a typ vozidla je potrebné nahlásiť na e-mailovú adresu: anton.molnar@lesy.sk. Cena je 1,80 € za jedno oprávnenie (platí na jednu osobu a jedno motorové vozidlo).

Brigády pre členov: je potrebné sa prihlásiť u p. Beloviča, ktorý pridelí prácu, prípadne zabezpečí potrebné náradie alebo techniku.

Zásady manipulácie so stavidlom pre napúšťanie vody do rybníka Amerika III

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Cenník povolení pre rok 2020
Pravidlá privlastňovania rýb 2019
Rozhodnutie o spôsobe využitia rybníka Amerika III a priľahlých plôch