Info

 

Oprávnenia na využívanie lesných ciest v lesoch v inundačnom území rieky Váh sa budú vydávať na Lesnej správe v Trnovci nad Váhom v pracovných dňoch od 8:00 do 11:00. Údaje meno, bydlisko, ŠPZ a typ vozidla je potrebné nahlásiť na e-mailovú adresu: antonmolnar@lesy.sk. Cena je 1,80 € za jedno oprávnenie (platí na jednu osobu a jedno motorové vozidlo).

Brigády pre členov: je potrebné sa prihlásiť u p. Beloviča, ktorý pridelí prácu, prípadne zabezpečí potrebné náradie alebo techniku.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Cenník povolení pre rok 2020
Pravidlá privlastňovania rýb 2019
Rozhodnutie o spôsobe využitia rybníka Amerika III a priľahlých plôch