Iný pohľad na revíry

Vo videách na konci tohto článku vám ponúkame pohľad na časť našich revírov z vtáčej perspektívy.

Na záberoch z drona je zachytený revír Amerika III a časť Váhu pri železničnom moste, zbytok bývalého meandra Váhu a “nový Váh”, ktorý vznikol vyrovaním toku pri protipovodňových opatreniach v rokoch 1896-1897 a je najdlhšou prekopávkou na Váhu v rámci týchto opartení v dĺžke 1640 m. Na archívnych mapách z I.a II. vojenského mapovania si môžete pozrieť akými zmenami prešiel tok Váhu pri našej obci za posledných 200 rokov.

V článkoch, ktoré boli postupne uverejňované na našej web stránke (Staré ramená, Voda a krajina, (Ne)úspešný neres) sme poukazovali na potrebu obnovy a uchovania miest ako je zbytok meandra Váhu pri našej obci a im podobných aj na iných častiach našich tokov. Vypracovaná štúdia a jej hodnotenie odbornou porotou v súťaži potvrdzuje správnosť tejto myšlienky. Ako je zo záberov zrejmé po realizácii zámeru revitalizovať zbytok meandra Váhu by tu na malom priestore vznikli štyri prepojené vodné útvary, ktoré by sa vzájomne obohacovali. Rybník Amerika III ako odstavné rameno, jazierko pri rybníku Amerika III ako mokraď, zbytok meandra ako mŕtve rameno a samotný vodný tok Váhu. Každý s týchto útvarov má svoje špecifiká a má svoje opodstatnenie v živote rieky.

Prajeme pekný zážitok pri pozeraní.


SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.