Naše revíry objektívom kamery

Video a foto material, ktorý tu predstavujeme je výsledkom niekoľkoročného zámeru zhotoviť takýto pohľad na jeden z najkrajších revírov na Váhu.

Jeho realizáciu ovplyvnilo veľa faktorov. Bol to jednak pokrok v technológiách (použitie drona pri snímaní), ale hlavne kontakty na ľudí a ich ochota prispieť k realizácii tohoto zámeru. Zábery z drona a kamery boli zhotovené pri tvorbe jednej časti relácie Na rybách Petrov zdar, ktorú si môžete pozrieť v archíve STV2 na tomto odkaze. Pri predstavovaní MsO SRZ Šaľa bolo v rámci tohoto natáčania nasnímaných veľa zaujímavých záberov, ktoré by bolo škoda nechať ležať v archíve a nepodeliť sa s nimi s Vami.

VIDEO: Váh od Selíc po Kráľovú – dronom a kamerou

Video začína na slnkom zaliatom vodnom diele Selice na 43. riečnom kilometri, kde zábery z drona zachytávajú celkový pohľad na okolitú krajinu a samotný tok Váhu. Striedavé zábery z drona a kamery nás potom vedú hore proti prúdu rieky cez jednotlivé zákutia toku. Prechádzame pod najdlhším železničným mostom na Slovensku, pokračujeme vedľa lodenice a pláží pri Veči a Šali popod cestný most. Míňame zimný prístav, pokračujeme vedľa hausbotov v zátoke pri Dlhej nad Váhom a záhradkárskej osade pri Kráľovej nad Váhom. Na brehoch zachytávame loviacich rybárov a prichádzame k hranici revíru na 63. riečnom kilometri, kde poslednými snímkami z chránenej rybej oblasti v zátoke vodného diela Kráľová so zapadajúcim slnkom končíme naše putovanie po rieke v jedno krásne májové popoludnie.

Potešujúce je, že pri natáčaní sa nám podarilo zachytiť aj chránené druhy živočíchov ako chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) a bobor vodný európsky (Castor fiber), ktoré tu našli vhodné podmienky pre život.

Keď sme mali tieto materiály chceli sme ich ešte rozšíriť aj o fotografie. Náhodné stretnutie s jedným zanieteným milovníkom prírody a fotografovania umožnilo, že sme sa dostali k veľkému množstvu záberov a momentiek. Aby to nebolo príliš neusporiadané, tieto fotografie sme rozdelili do troch videoprezentácii:

VIDEO: Okolitá príroda

VIDEO: Čo tu žije

VIDEO: Aktivity pri vode a na vode.

Takto vznikli 4 samostatné videá, ktoré na seba tematicky nadväzujú a spolu s inými našimi videami ich nájdete na youtube.

Poďakovanie za úspešnú realizáciu tohoto projektu patrí tvorcom relácie Na rybách Petrov zdar, redaktorovi Petrovi Martišovi, kameramanovi Rudolfovi Schwarzovi, majiteľovi a kormidelníkovi plavidla Marošovi Kóšovi, zanietenému fotografovi Fredymu Baranovičovi, ktorý poskytol fotografie zo svojich albumov, Máriovi Králičkovi a Milanovi Pospišovi za úpravu a spracovanie video a fotomateriálov.

Všetkým prajeme príjemné chvíle pri sledovaní.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.

One Reply to “Naše revíry objektívom kamery”

  1. Spätné upozornenie: Na prelome rokov – SRZ Trnovec

Comments are closed.