Nová technika

Pre úspešné obnovenie nájomnej zmluvy na rybník Amerika III bola jednou z podmienok aj pravidelná údržba pobrežia spočívajúca hlavne v častom kosení a odstraňovaní letorastov stromov a náletových drevín.

Vzhľadom na to, že pobrežie rybníka bolo už viackrát prekosené ťažšou technikou a tým boli odstránené hrubšie prekážky a zároveň sa zrovnala aj plocha bolo vhodné zakúpiť záhradný traktor, ktorý je už na údržbu takto ošetrených plôch postačujúci. Využili sme výhodnú ponuku predajcu záhradnej techniky Mountfield a výbor MsO SRZ Šaľa rozhodol o zakúpení záhradného traktora Wolf Garden EXPERT 105.220 H HYDROSTATIC na kosenie plôch okolo rybníka. Technika sa bude využívať podľa potreby aj v ostatných obvodných organizáciách, kde na to budú vhodné podmienky. Obsluhu budú zabezpečovať zaškolení strojníci, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s podobnou technikou. Použitie tejto techniky uľahčí, urýchli a hlavne skvalitní údržbu týchto plôch a tým prispeje ku skrášleniu pobrežia rybníka a plôch okolo priľahlého lesa.

Dúfajme, že pri správnom používaní bude dlho slúžiť ku všeobecnému prospechu. Vo fotogalérii a malom videu si môžete pozrieť traktor v činnosti.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.