Pred novou sezónou

Mesiace marec a apríl sú pre väčšinu rybárov ešte pokojným obdobím, keď si chystáme prípadne dopĺňame výbavu a plánujeme taktiku, ktorá bude „zaručene“ úspešná na ulovenie kapitálnych úlovkov.

V tomto roku sme si jarný lov za pekného teplého počasia veľmi neužili, s výnimkou niekoľkých pekných dní začiatkom marca, kedy sa podarilo uloviť ešte niekoľko kaprov do uzatvorenia rybníkov z dôvodu hájenia. Lov na Váhu bol úspešný hlavne v zátoke pod vodným dielom Kráľová, kde si každý mohol zachytať do sýtosti. Na tečúcich úsekoch bol lov kvôli stále chladnej vode menej úspešný, ale rybári, ktorí sú vyznávačmi jarného lovu dokážu aj v takejto vode úspešne loviť.

Je to však aj obdobie prípravy revírov a ich okolia na novú sezónu. Začiatkom marca sa pri rybníku Amerika III uskutočnilo stretnutie zo zástupcami Dusla Šaľa, Obvodného úradu životného prostredia Šaľa, Mestskej organizácia SRZ Šaľa a Poľnohospodárskeho družstva Šaľa, aby  sme na mieste prejednali možnosť vyčistenia a prerezávky lesa priľahlého k rybníku Amerika III, aby aj širšie okolie zapadalo do upraveného pobrežia. Ďalej sa jednalo aj o vybudovaní  oficiálnej spevnenej poľnej cesty od násypu pri rybníku k Váhu tak, aby sa počas sezóny nevytvárali cesty cez  vysiate poľnohospodárske kultúry. Po vysvetlení dôvodov prerezávky a vybudovania poľnej cesty bola prisľúbená súčinnosť všetkých strán. Budovanie cesty sa začne po vypracovaní potrebnej dokumentácie a prerezávka po ukončení vegetačného obdobia po vybavení potrebného povolenia od prenajímateľa (Dusla  a.s., Šaľa) a Obvodného úradu životného prostredia Šaľa.

23.marca sa naši členovia zúčastnili už tradičnej akcie organizovanej Obecným úradom ku „Dňu zeme“ na upratovanie okolitej prírody. Je len smutné to, že aj napriek propagácii tejto akcie sa brigády zúčastnilo len niekoľko členov našej organizácie. Aj napriek minuloročnému upratovaniu a vyzbieraniu odpadu všetkého možného druhu sa znova vyzbierala plná traktorová vlečka odpadu. V rámci brigády bolo okolo rybníka vysadených asi 30 ks stromčekov gledíčie trojtŕňovej (Gleditsia triacanthos), ktoré zabezpečili naši členovia Ladislav Bujdoš a Ľudovít Žilinský. Všetkým  zúčastneným členom ďakujeme za aktívnu  účasť . Do začiatku sezóny ešte zostáva poupratovať okolie rybníka Vízallás a dočistiť pobrežie chovného rybníka Vermek.
Z iniciatívy našich členov Gabriela Sedláka, Jozefa Bugyiho st. a ml. a Štefana Torišku sa na rybníku Amerika III uložilo 15 ks neresových hniezd pre výter zubáčov. Úspešnosť výteru sa skontroluje a hniezda sa potom premiestnia do časti rybníka, kde nebudú počas začiatku sezóny prekážať pri love, aby poslúžili aj na výter ostatných druhov rýb.
4.mája sa na začiatok sezóny uskutočnia tradičné rybárske preteky na ktoré srdečne pozývame rybárov, ale aj ostatných spoluobčanov. Pre súťažiacich sú pripravené zaujímavé ceny a pre širokú verejnosť občerstvenie vo forme „halászlé“ a pečenej ryby a tombola.

Do začiatku sezóny prajeme všetkým veľa zdravia a veľa loveckých úspechov a príjemných chvíľ prežitých na brehoch našich revírov. Petrov zdar.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.