Revíry v čase pandémie

Tak ako celú spoločnosť a všetky bežné aktivity aj činnosť našej organizácie počas jarných mesiacov bola poznačená obmedzeniami súvisiacimi s vírusovou pandémiou. Aj napriek týmto obmedzeniam sa vykonali potrebné práce v našich revíroch tak, aby bolo možné otvoriť hlavnú rybársku sezónu na našich revíroch od 1. júna, dá sa povedať bez vážnejších obmedzení.

Počas jarných prác sa vykonalo vápnenie všetkých rybníkov, vyrobili a položili sa hniezda na výter zubáčov na rybníku Amerika III, pokosilo sa pobrežie rybníkov Amerika III a Vermek. Na rybníku Vizallás sa upravili a pokosili lovné miesta tam, kde to prístup dovolil. Vykonalo sa aj prikŕmenie rýb po prezimovaní.

V lese priľahlom k rybníku Amerika III sa vykonalo odstránenie suchých, zlomených vyvrátených a chorobami poškodených stromov na základe súhlasu majiteľa pozemku Duslo, a.s Šaľa. Ku Dňu zeme sa zorganizovalo v malých skupinách čistenie brehov rieky Váh a rybníkov. Odpadky boli odvezené na zberé dvory na likvidáciu.

Rybárske preteky v tej podobe, ako sme boli každoročne zvyknutí sa z dôvodu obmedzení neorganizovali.
Jarný úhyn rýb bol minimálny a do 17. mája sa úhyn v rozsahu uplynulých rokov neprejavil. 2. a 3. mája boli organizované, tiež iba za účasti obmedzeného množsta rybárov, kontrolné výlovy na lovných rybníkoch na základe rozhodnutia Predsedníctva MsO SRZ Šaľa za účelom zistenia zdravotného stavu rýb po prezimovaní a pred zarybnením.

Zarybnenie lovných revírov sa z dôvodu objektívnych príčin vykonalo až druhej polovici mája. Je predpoklad,že toto neskoršie zarybnenie tiež prispeje k zníženiu jarného úhynu rýb, nakoľko ryby sú už aktívne a ich imunitný systém je už v činnosti a už dlhšiu dobu aj prijímajú potravu.

A ešte niečo všeobecne aj pre všetkých, ktorí na pobrežia našich revírov ako nerybári chodia za účelom relaxu. Voľný čas ktorý z dôvodu obmedzení v súvislosti s vírusovou pandémiou mnohí strávili v prírode (čo je len a len na prospech zdravia) sa na pobrežiach našich revírov, hlavne rybníka Amerika III a Váhu prejavil zvýšeným množstvom odpadkov. Teraz je to evidentné, že tieto odpadky tu nezanechali rybári, ale tí čo sem prišli stráviť voľný čas a načerpať energiu z prebúdzajúcej sa jarnej prírody. Keď nám pobyt v prírode prináša spokojnosť a radosť správajme sa k nej rovnako a keď už nič viac nerobíme aspoň odpadky zo zjedeného a vypitého občerstvenia zoberme so sebou a zlikvidujme ich v rámci vlastného komunálneho odpadu. Príroda človeka nepotrebuje tak, ako človek potrebuje prírodu, čo sme si v tomto čase mohli
trocha viac uvedomiť.

Vo vzťahu k prírode by sme sa mali riadiť jedným výrokom hlavného predstaviteľa filmu Bod zlomu, kde pri jednom zamyslení o vzťahu človeka a prírody hovorí:

“Musíme dávať viac ako si berieme, aby sme zastavili skazu miesta ktoré nám dáva život.“

Príjemný pobyt všetkým v našich revíroch.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.