Srdce pre prírodu

Dňa 1.9.2021 sa v obci uskutočnila akcia „Srdce pre prírodu“ cieľom ktorej bolo zvýšiť povedomie hlavne mladej generácie v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Naša obvodná organizácia rada prijala pozvanie organizátorov, aby sme sa do akcie zapojili, lebo náš koníček s touto problematikou úzko súvisí. S kolegami sme pripravili tematický stánok v ktorom si deti a ostatní návštevníci mohli pozrieť preparáty niektorých našich rýb, oboznámiť sa so znakom Slovenského rybárskeho zväzu a našimi revírmi, boli im vysvetlené symboly rybárskeho práva, boli vystavené udice na niekoľko spôsobov lovu, katalógy rybárskych potrieb a pexeso na spoznávanie rýb, o ktoré mali deti veľký záujem. Toto pexeso mohli získať po správnych odpovediach zo spoznávania rýb z obrázkov a preparátov.

Akcie sa zúčastnili aj členovia ostatných spoločenských a záujmových organizácií pôsobiacich v našej obci, ktorý tiež priniesli ukážky zo svojej činnosti. Deti mali v programe rôzne súťaže a ukážku slackliningu, ktorý si tiež mohli vyskúšať. V rámci programu mali ukážku triedenia odpadkov, čo si mohli aj prakticky vyskúšať, čítala sa rozprávka a program mal aj vážnejšiu tému, kde sa čítali mená druhov, ktoré boli tento rok vyhlásené za vyhynuté a za každý prečítaný druh deti sfukovali kahanček.

Na záver akcie deti spoločne zasadili v parčíku lipku, ktorá bude pripomínať toto motivujúce podujatie. Priebeh a atmosféru podujatia si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

_

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.