Starostlivosť o revíry uprostred sezóny

Počas hlavnej rybárskej sezóny je hlavným záujmom rybárov stráviť čo možno najviac času pri love rýb. Vyskúšať všetky možné spôsoby lovu ,aby chytili svoj vysnený úlovok. V tomto období je však potrebné sa venovať aj údržbe revírov a sledovať kvalitu vody hlavne z dôvodu dlhotrvajúcich vysokých teplôt.

Intenzívne zrážky v kombinácii s prejazdom veľkého množstva áut rybárov aj rekreantov spôsobujú v tomto čase rozjazdené koľaje prístupových ciest, ktoré je potrebné vyplniť a opraviť. Rovnako množstvom zrážok sa zintenzívňuje rast vegetácie a je potrebné častejšie kosenie jednak okolia prístupových ciest ako aj samotných plôch revírov a pretekárskej dráhy. Vďaka dobrej spolupráci s obcou a ochotou našich členov sa nám darí túto činnosť vykonávať tak, aby naše revíry boli nielen príjemným miestom na lov, ale aj vhodným miestom na priateľské stretnutia a relax.

Napriek tomu sa stále nájdu jednotlivci, ktorí nemajú vzťah k prírode a ničia porasty a zanechávajú odpadky počas leta sa hlavne na lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III.

Na pretekárskej dráhe na Váhu sa vystriedali viaceré skupiny rybárov a rekreantov, ktoré po sebe zanechali ukážkový poriadok. Aj touto cestou im ďakujeme, že mám nepridávajú prácu spojenú so zberom odpadkov a ich likvidáciou a idú tak (veríme) vzorom aj ostatným.

V priloženej fotogalérii si môžete pozrieť, koľko práce sa aj počas sezóny vykonalo.

_

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.