Svetový deň migrácie rýb

Migrácia rýb vo všeobecnosti je dôležitou súčasťou života rýb v moriach aj v riekach.

Vzhľadom na to, že rieka Váh (ako aj rieka Dunaj, do ktorej sa Váh vlieva) boli na mnohých miestach prehradené vodohospodárskymi stavbami, boli súčasne prerušené aj migračné trasy rýb. Na týchto stavbách za zanedbalo budovanie rybochodných zariadení, ktoré by aspoň čiastočne migráciu umožnili. Starší z nás si pamätajú na množstvo rýb v našom úseku Váhu, ktoré sem tiahli z Dunaja počas neresu a zanechávali tu bohaté potomstvo. Z rozprávania starých rodičov vieme aj to, že sem z Čierneho mora tiahli na neres jesetery a aj najväčšia jeseterovitá ryba viza veľká (Huso huso), ktorá dosahuje hmotnosť až 1100kg.

Dôležitou súčasťou migrácie rýb sú voľné rieky bez prekážok a pokojné miesta na neres. Takýmito miestami boli a sú meadre riek, ktoré pri regulácii tokov zanikli, alebo z nich zostali len pomaly sa zanášajúce ramená. Tieto však kvôli kolísaniu hladiny, spôsobenému prevádzkou vodohospodárskych stavieb, neumožňujú neres a vyliahnutie ikier. Revitalizované ‘naše’ staré rameno Váhu (podľa našej štúdie) by mohlo byť tiež jedným malým priestorom na migračnej trase rýb, kam by sa život opäť vrátil a mohol sa obnovovať.

Ako rybári by sme si tento deň mali pripomínať a urobiť čokoľvek, čo prispeje k obnove a udržaniu života v našich riekach. Viac o svetovom dni migrácie rýb si môžete prečítať TU alebo na oficiálnej facebook stránke dňa.

Foto: facebook World Fish Migration Day

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.