Treba začať od seba…

Na Deň zeme, 22. apríla, si každoročne pripomíname ohrozenia, ktoré prináša náš spôsob života pre život našej planéty. Všetci veľmi dobre vieme z rôznych dokumentárnych filmov, správ, vedeckých konferencií  čo všetko život na planéte ohrozuje.

Mnohí to berú tak, že to sa mňa netýka to je problém niekde inde, to nech riešia iní. Môžeme mať takýto názor, ale v konečnom dôsledku budeme následky znášať všetci. Nemusí byť každý z nás ochranár, aktivista a robiť veľké veci. Stačí, keď začne každý s tým, že nezahodí obal od čohokoľvek v prírode, nevynesie svoj odpad do prírody, práve naopak, odnesie ho z prírody so sebou. Nemusíme ani zbytočne kupovať veci, ktoré v krátkom čase vyhodíme a tiež môžme hľadať spôsob ďalšieho využitia vecí, ktoré už nepotrebujeme.

Keď bude čím viac ľudí, ktorí budú toto dodržiavať je to cesta, ktorou je možné terajší stav postupne zmeniť. Každý má možnosť niečo urobiť pre to, aby v našej prírode nezostávali odpady s ktorými sa príroda nedokáže vysporiadať. Téme sme sa už venovali napríklad TU, no pokračujúce devastovanie okolia našej obce divokými skládkami je pre nás stále nepochopiteľné.

V priloženej galérii si môžete pozrieť nie veľmi príťažlivé fotografie. Všetky sú odfotené nami, v okolí Trnovca, teda v našich revíroch. Čo to vypovedá o nás, ktorí tu v prírode trávime čas? Po ich prezretí si môže každý urobiť vlastný názor a do budúcna zaujať vlastný postoj. Skládky na fotografiách sme odstránili na vlastné náklady a vo svojom voľnom čase. Tieto prostriedky sa však dali investovať rozumnejšie, do zveľadenia revírov a nie iba do ich upratovania.

Na záver použijeme opäť citát z filmu Bod zlomu, ktorý sa viaže k tejto téme:

„Musíme dávať viac ako si berieme, aby sme zastavili skazu miesta, ktoré nám dáva život.“

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.

One Reply to “Treba začať od seba…”

Comments are closed.