Úvod sezóny

Po zhodnotení činnosti na členskej schôdzi za začalo s jarnými prácami v našich revíroch.

Pred zarybnením bolo potrebné vykonať vápnenie rybníkov hydrátom vápenatým. Jarné zarybnenie kaprom K3 sa uskutočnilo podľa plánu na rybníkoch Amerika III a VÍZALLÁS. Začiatkom apríla sa opätovne už tretí rok osadili hniezda pre zubáča veľkoústeho na rybníku Amerika III. Neskoršou kontrolou hniezd sme zistili, že tohtoročný neres žiaľ nebol úspešný. Pravdepodobnou príčinou bolo to, že skorým nástupom jari po miernej zime sa voda skôr prehriala a pri osadzovaní hniezd mala už 11 °C a ideálna teplota je 9°C. Súčasne sa vykonalo prikŕmenie násady pšenicou.

V druhej dekáde apríla sa vysadili na pobreží rybníka Amerika III sadenice evodie hupehenskej, ktorý tiež volajú medonosný strom a sadeníc pôvodných vŕb, ktoré boli pripravené z výhonkov vŕb po výrube lesa v okolí starého ramena Váhu. V druhej polovici apríla sa začalo s prácami na úprave okolia rybníka Amerika III pred rybárskymi pretekmi. Pokosila a vynosila sa suchá trstina z pobrežia rybníka, orezali sa výhonky na stromoch a odstránili sa výhonky náletových drevín.

V rámci Dňa zeme sme sa zúčastnili čistenia prírody širšieho okolia obce a odstránenia čiernych skládok. Zozbierané odpadky boli odvezené na likvidáciu na separačný dvor.
Posledný týždeň pred pretekmi sa pokosilo pobrežie a širšie okolie rybníka Amerika III a takto sa priestor pripravil na preteky. Zároveň sa strojovo upravila prístupová cesta k rybníku.
Uskutočnil sa kontrolný výlov na chovnom rybníku Vermek, kde bolo konštatované, že zdravotný stav a kondícia rýb po zime je veľmi dobrá, nezistili sme žiadne náznaky jarnej infekcie.

7. mája sa uskutočnili rybárske preteky, priebeh ktorých bude námetom ďalšieho článku. Po pretekoch sa na rybníku Amerika III ešte vyznačilo neresisko rýb, v ktorom je zakázaný lov počas sezóny a vysadilo sa 10 sadeníc vŕb. 15.mája bola zahájená sezóna lovu kaprov na rybníkoch.

Na vykonanie spomenutých prác bolo potrebných niekoľko desiatok hodín práce a zabezpečenie potrebnej techniky, ktorá nám bola sponzorsky poskytnutá. Sponzorom aj členom, ktorí sa týchto prác pravidelne zúčastňujú ďakujeme a znova žiadame aj ostatných členov, aby sa zapájali do brigádnickej činnosti organizácie v čase, keď je potreba vykonať tieto práce a nežiadali prácu na odpracovanie povinnej brigády v čase, keď už nie je čo robiť.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.