Viac rýb v revíroch

Po znížení denných teplôt a ochladení vody sme pristúpili k pravidelnému jesennému zarybňovaniu našich revírov.

Ako prvé sa zarybnilo zubáčom veľkoústym (10-12 cm) 250 ks Amerika III a 150 ks Vízallás. Jesenné zyrybnenie kaprom sa vykonako 3. októbra 2019 dodávkou rýb z Rybárstva Hodonín. Zarybnenie sa vykonalo rybami z priameho výlovu, čiže bez druhotnej manipulácie, čím sa znížilo riziko neskoršieho úhynu. Včasné zarybnenie tiež dáva dostatočný čas na adaptovanie sa na zmenené prostredie a prípravu na prezimovanie.

Zarybnené boli všetky revíry MsO SRZ Šaľa vrátane Váhu pri Seliciach a novovybudovaného rybníka Malý Bikás v Seliciach, ktorý bude otvorený v sezóne 2020. Po zarybnení bol vyhlásený všeobecný zákaz lovu v čase od 3. do 18. októbra vrátane. Lov bude povolený 19. októbra od 00:00.

Naše revíry boli zarybnené nasledovne:
Kapor Sport (1,3-1,8 kg/ks): Amerika 350 kg, Vízállas 250 kg
Kapor I. trieda (1,8 – 2,3 kg/ks): Amerika 100 kg, Vizallás 100 kg

Po zarybnení bola násada prikŕmená kukuričnou drťou a pšenicou. Do budúcna chceme pristúpiť k zmene systému v zarybňovaní tak, že väčšia časť zarybnenia sa vykoná v skorých jesenných mesiacoch a len menšia časť sa ponechá na jar. Je to hlavne z dôvodu každoročne sa opakujúceho úhynu rýb z jarného zarybnenia, keď sú ryby po zime náchylnejšie na rôzne choroby. Následne sa zvyšujú náklady kúpou liečiv, obmedzuje sa čas lovu kvôli karanténe a pod. Je len na každom z rybárov, ako sa k tejto zmene postaví, lebo v prípade miernej zimy, kedy bude možné pri nezamrznutej hladine rybníkov loviť sa môže do jari vyloviť značné množstvo násady a v nasledujúcej sezóne bude o toto odlovené množstvo rýb menej.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.