Záverečné jesenné práce v revíroch

Posledná novembrová sobota, už s nádychom príchodu chladnejšieho počasia so zubatým slnkom, ktoré v závetrí ešte príjemne hrialo, poskytla ešte priestor na vykonanie niektorých prác v revíroch pred príchodom zimy.

Z rybníka Amerika III sa previezol čln, ktorý sa očistil a zazimoval na terase rybárskeho domu. Zo strechy rybárskeho domu sa odstránilo napadané lístie a vyčistili sa odtokové žľaby, aby voda zo zimných zrážok mohla odtekať a nezadržiavala sa na streche. Tá bude potrebovať v najbližšom čase opravu, lebo v strednej časti je mierne prehnutie, z ktorého voda neodteká do žľabu. Je len otázkou času,kedy si nájde cestu cez už pomerne starú izoláciu.

Na pobreží rybníka Vermek sa pokosili posledné jesenné zelené porasty. Zostala len trstina, ktorú pokosíme, keď bude zamrznutá hladina a bude bezpečné sa pohybovať po rybníku. Teraz pokosené pobrežie bude zároveň vhodným priestorom pre uloženie a poviazanie pokosenej trstiny a jeho sústredenie na odvoz.

Na rybníku Amerika III sa osadili nové revírne tabule tak, ako určuje zákon – aby bol revír označený od každej prístupovej cesty. Na napúšťacom objekte rybníka Amerika III sme spevnili stavidlo, aby udržalo spätný tlak vody po napustení rybníka. Na rybárskom dome boli vplyvom poveternostných podmienok poškodené vchodové dvere z terasy. Tieto sa spolu so zárubňou demontovali a osadili sa tu plastové dvere, ktoré nám daroval p. Planko za čo mu aj touto cestou ďakujeme. Po osadení, zapenení a ukotvení bude treba ešte vykonať drobné murárske úpravy okolo zárubne.

Ďakujeme všetkým za účasť a vykonanú prácu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.