Povolenia na lov 2021

 

!-> USMERNENIE Z 18.1.2021 <-!

Výdaj povolení na lov rýb na rok 2021

Obvodná organizácia SRZ v Trnovci nad Váhom informuje svojich členov, ako aj nových záujemcov o členstvo, že vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu bude výdaj v najbližších dvoch týždňoch realizovaný v období od 18. do 31. januára 2021 nasledovne:

19. a 21. január: 9:00 – 11:00
23. január: 10:00 – 12:00
26. a 28. január: 17:00 – 19:00

povolenia bude vydávať hospodár Tomáš Gyepes na adrese
Vážska ulica 627, Trnovec nad Váhom

Pre rýchlejšie vybavenie a minimalizovanie doby vzájomného kontaktu Vás žiadame postupovať nasledovne:

1. Kontaktujte p. Gyepesa telefonicky na 0905 459 108, alebo e-mailom gyepes.tomas@gmail.com

2. Dohodnite si termín prevzatia a druh požadovaného povolenia (miestne,zväzové)

3a. Ak ste nový člen, nahláste svoje údaje vopred (meno, bydlisko, dátum narodenia) a prineste so sebou fotografiu hlavovej časti rozmerov 3 x 4 alebo 3,5 x 4,5 cm

3b. Ako starý člen preukaz nemusíte priniesť – dostanete členskú známku a doma si ju nalepíte do preukazu

4. Ak ste ZŤP, prineste sebou platný preukaz ZŤP, alebo iné úradné potvrdenie.

5. V prípade záujmu bude možné si spolu s povolením na lov rýb zakúpiť aj Štátny rybársky lístok – nahláste tiež aký (jedno alebo trojročný), aby ste si nemuseli ísť tento lístok zakúpiť na Obecný úrad, aby sa aj takto minimalizovali vzájomné kontakty. Predaj štátnych rybárskych lístkov ešte potrebujeme organizačne doriešiť s p. starostom.

6. Peniaze podľa možnosti prineste presne podľa cenníka, aby sa nemuselo zbytočne manipulovať s výdavkom.

7. Pri preberaní povolenia dodržujte protipandemické opatrenia: odstup, rúško, prípadne rukavice.

Ďakujeme za porozumenie, vzájomnú toleranciu a spoluprácu

Výbor Obvodnej organizácie SRZ Trnovec nad Váhom, 18.1.2021

 

!-> USMERNENIE K ODOVZDANIU ZÁZNAMOV POVOLENÍ NA LOV Z ROKU 2020 <-!

!-> USMERNENIE Z 16.12.2020 K VÝDAJU POVOLENÍ NA LOV <-!

Dňa 16. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 804/2020, ktorým je od soboty 19. decembra 2020 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho
dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 29. decembra 2020.

Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto na základe vývoja situácie Vás budeme informovať o čase a spôsobe výdaja povoleniek na rok 2021.

Podľa súčasných opatrení je teda výdaj povoleniek možný najskôr po 10. januári 2021. O aktuálnej situácii budeme informovať hneď ako obdržíme príslušné usmernenie
 

Cenník povolení nájdete TU