Bezpečnejšie pobrežie

Tak ako všetko živé aj stromy majú svoju mladosť, svoj aktívny vek, kedy majú najlepšiu formu a starobu, kedy sa ich život pomaly vytráca aj keď sa dokážu ešte dlhé roky regenerovať. O staré stromy je však potrebné sa dostatočne starať ak chceme les v miestach, kde je priestorom ľudskej činnosti zachovať bezpečný.

Z toho dôvodu na podnet viacerých kolegov rybárov sme sa ako organizácia SRZ rozhodli vyriešiť bezpečnosť jednej malej časti pobrežia na brehu Váhu pri výtoku vody zo starého ramena pri Trnovci nad Váhom. Je tu malá pláž, kde sa v letnej sezóne chodia ľudia kúpať, lovia tu rybári, ktorí tu aj často majú svoje stany, alebo bivaky. Je tu miesto na spúšťanie člnov, preto sa tu parkujú aj podvozky na ich prepravu a autá. V tesnej blízkosti tohto miesta rástla skupina stromov, ktorých stav bol taký, že zlomenie suchý častí mohlo spôsobiť poškodenie majetku, alebo zdravia.

Už od jari sme začali s riešením tohto problému. Kontaktovali sme majiteľa pozemku Duslo a.s., ako aj inštitúcie verejnej správy, ktoré rozhodujú v týchto veciach. Po vysvetlení problému a obhliadky miesta priamo v teréne a vyznačení spôsobu orezu a výrubu sa tieto stromy ošetrili a celkom suché časti vyrúbali pod dohľadom lesníka Štátnych lesov Slovenskej republiky ako odborného garanta pre lesné pozemky Dusla a.s.

Touto úpravou sme dúfajme prispeli ku zvýšeniu bezpečnosti tohto priestoru aj keď sú tam ešte ďalšie stromy, ktoré sú potenciálne nebezpečné a bude potrebné ich v blízkom čase upraviť. Vo fotoprílohe si môžete pozrieť miesto a stromy pred a po úprave. Ďakujeme všetkým kompetentným za ústretovosť pri vybavovaní a realizátorovi za vykonanú prácu.

_

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.