Ochrana rýb v revíri

Z dôvodu ochrany a vytvorenia miesta pre zimovanie a neres rýb bola v našom revíry Váh č.2: 2-4370-1-1 vytvorená z bývalého zimoviska rýb CHRÁNENÁ RYBÁRSKA OBLASŤ s celoročným zákazom lovu.

Časť revíru ohraničená telesom hrádze VN Kráľová po myslenú spojnicu medzi koncom umelého poloostrova v toku a začiatkom betónovej cesty na ľavom brehu Váhu predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO) – zákaz rybolovu. Hraničné body CHRO sú označené pevne osadenými stĺpmi bielej farby na ostrove a brehu a pomocnými bójami priamo v toku.

CHRO

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.