Nádejný neres

V článku Nová voda, zdravé ryby sme popísali, ako sa pri dostatku vody po výdatných dažďoch v severnom povodí Váhu doplnila voda do rybníka Amerika III a tak oživila rybník aj jeho okolie.

Vodný stav dosiahol na krátky čas 1. povodňový stupeň a určite sa veľa rýb dostalo do záplavového územia, kde je ich osud neistý. Aj pri postupnom poklese hladiny sa mnoho z ních nevráti späť do toku. Je už len na nás rybároch, aby sme sledovali nižšie položené miesta, kde sa ryby budú pri postupnom vsakovaní vody sústreďovať a urobiť všetko pre ich záchranu. Keďže toto zvýšenie hladiny prišlo práve v čase prebiehajúceho neresu väčšiny bielych a kaprovitých rýb z Dunaja a dolného toku Váhu do nášho úseku Váhu tiahlo množsto rýb.

Udržiavanie prietoku a hladiny po ústupe záplavovej vlny na rovnakej úrovni a len postupné znižovanie hladiny dali možnosť pokojného neresu v starom ramene Váhu a vo výhonoch medzi železničným mostom a starým ramenom. Ryby sa neresili na pobrežných rastlinách, ale aj na naplavenínách z povodne. Všetky tieto substráty sú ideálne pre rozmnožovanie rýb. Tento stav vrátane záplavovej vlny trval od 28.4. do 11.5. (28.4./242 cm//29.4./429 cm//30.4/605 cm//1.5-469 cm//2.5./362 cm//3.5./368 cm//4.5./312 cm//5.5./337 cm//6.5./333 cm//7.5./316 cm//8.5./282 cm//9.5./287 cm//10.5./308 cm//11.5./231 cm.-vodomerná stanica Šaľa. Údaje sú z grafu SHMÚ vždy o 23:00 hod.

Inkubačná doba ikier je 60-90 dní, čo pri teplote vody 10°C znamená, že ikry sa vyliahnu za 6-9 dní. Stav vody, ktorý bol v tomto období preto dáva nádej na úspešný neres, ktorý bude viditeľný po ustálení hladiny na bežný stav, kedy sa vyliahnutý poter bude zdržiavať v plytkej vode a medzi vodnými rastlinami pri pobreží.

Tieto cyklické povodne obohacujú revír o množsto druhov rýb, ktoré tiahnu do nášho úseku Váhu a neresia sa tu. Aj keď po nerese sa väčšina z nich vráti späť, časť z nich tu zostáva. Podstatné však je, že tu zostáva ich potomstvo, ktoré je základom prirodzeného zarybnenia a zdravej populácie rýb pri zachovaní rôznorodej druhovej sklady. Aj pri tejto príležitosti sa nám potvrdzuje náš zámer na vyčistenie starého ramena a udržanie ustáleného stavu vody v ňom aj v období bez dostatku vody z povodní, hlavne v čase neresu a tesne po ňom, keď vyliahnutý poter potrebuje pokojnú teplú vodu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.