Sčítanie kormoránov

Každoročne sa v januári v rámci celoeurópskeho sčítavania vodného vtáctva v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou vykonáva aj v revíroch SRZ sčitavanie populácie Kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo)

Tohtoročné sčitavanie sa vykonalo 18. januára na našom úseku Váhu od 35rkm (riečny kilometer) toku Váhu za obcou Neded po 63,1rkm, čo je priehradný múr vodného diela Králová.

Do sčítavania sa zapojili rybári z jednotlivých obvodných organizácií patriacich organizačne pod MsO SRZ Šaľa na tomto úseku – Neded, Selice, Žiharec, Trnovec n/V, Králová n/V. Pre orientáciu uvádzame riečne kilometre a GPS súradnice úseku Váhu, kde sa pozorovanie vykonalo. Na týchto linkoch si môžete prezrieť Metodiku sčítania ako aj vzor sčítacieho hárku.

Oblasť sčítavania: Neded-35rkm (začiatok revíru) -> Kompa Vlčany-40,1rkm -> VD Selice-43,9rkm -> Sebes-45,9rkm (GPS 48.099979, 17.911654) -> Vtok do starého ramena Trnovec n/V-53-54rkm -> Železničný most-55rkm -> Lodenica-56 rkm -> Cestný most Šaľa-57,2rkm -> Tankodrom-60,95 rkm (GPS 48.174732, 17.845620) ->VD Kralová-63,1rkm (koniec revíru).

Naša Obvodná organizácia monitorovala úsek Váhu od železničného mosta po Sebes v čase od 14:00 do 17:00. Monitorovanie sa  vykonalo z vody plavbou motorovým člnom. Monitorovanie vykonali: Ing.Jozef Belovič, Tomáš Gyepes, Ľudovít Vincze a Jozef Bugyi starší.

Pozorovania:
– GPS 48.125794, 17.921312, čas 14:40 hod. prelietalo 8ks.
– GPS 48.113848, 17.909396, čas 15:10 hod. sedelo na stromoch 12ks
– Sebes-45,9 rkm  GPS 48.099979, 17.911654, čas 15:40 hod. zo stromov z nocoviska vyletelo 28ks (časť kŕdľa je zachytená na titulnej fotografii k článku)
– GPS  48.123698, 17.920932, čas 16:45 prelietajúcich 8ks

V celom úseku monitorovanom MsO SRZ Šaľa bolo napočítaných 160ks kormoránov.Bližšie sme o kormoránoch písali V TOMTO ČLÁNKU. Aj keď je tento lietajúci predátor našich vôd na zozname chránených živočíchov na základe žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline, v ktorom žiadali o výnimku zo zákazu z celoročnej ochrany kormorána veľkého, rozhodnutím MŽP SR  MP SR povoľuje výnimku z celoročnej ochrany kormorána veľkého od 1. októbra 2019 do 31. marca 2020 za účelom zníženia predačného tlaku a eliminácie vzniku škôd na rybej osádke. V tomto období je povolené plašenie a môžu sa organizovať poľovačky na kormorána, pričom tieto musia byť nahlásené Štátnej ochrane prírody ako aj počty ulovených kormoránov. V období do 15.3. po dohode s poľovníckou organizáciou podľa časových možností kolegov poľovníkov sa pokúsime zorganizovať poľovačku na zredukovanie počtu kormoránov.

Počas sčítavania kormoránov sme zadokumentovali aj činnosť bobrov. Z priloženej fotodokumentácie je zrejmé, aké škody spôsobujú na pobrežnom poraste. V priebehu niekoľkých nocí dokážu spustiť 30-40 ročné vŕby. O bobrovi ste sa mohli dočítať v článku Bobor na Váhu.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.