Začiatok jesenného zarybňovania

SRZ Trnovec nad Vahom

Po ukončení obdobia s vysokými dennými teplotami sa začalo s jesenným zarybňovaním našich revírov.

Ako prvé sa vykonalo zarybnenie sumcom západným (Silurus glanis) do rieky Váh (revír č. 2-4370-1) vo veľkosti 10 cm v množstve 1400 ks Selice a 600 ks Trnovec nad Váhom. Zarybnenie bolo vykonané 9. septembra 2020 tak, aby táto násada po rozplávaní obsadila celý revír a postupne nahradila osádku odlovených sumcov.


_

Keďže sú rôzne spôsoby lovu tohoto dravca čoraz populárnejšie, je na sumce v tomto revíry vyvíjaný veľký rybársky tlak. Rybári, ktorí sa lovu sumcov venujú už viac rokov konštatujú, že je čoraz menej úlovkov vo veľkosti od 70 do 120 cm. Ulovia sa sumce pod lovnou mierou, alebo potom väščie ako 120 cm až kapitálne, ktoré dosahujú 200 cm a viac. Bolo by tu na mieste, tak ako u kapra, uvažovať nad stanovením hornej lovnej miery, aby sme zabezpečili prirodzené rozmnožovanie pôvodnej populácie a udržali atraktivitu revíru.

_

Jesenné zarybňovanie bude pokračovať podľa plánu zarybnenia kaprom rybničným vo všetkých revíroch MsO SRZ Šaľa a zarybnením šťukou severnou podľa požiadaviek hospodárov z jednotlivích obvodných organizácií

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.