Detské preteky 2017

Detské rybárske preteky organizované v našej obci sú už niekoľko rokov súčasťou programu Dní obce. Prispievajú takto k spestreniu programu a zapájajú mladých ľudí do života obce.

Dni obce sa tohoto roku konali 1. júla. Aj keď sa po horúčavách mierne ochladilo a trocha popršalo, deti od ich odhodlania vyhrať preteky takéto “drobnosti” neodradili. Ráno si privstali, aby sa spolu so svojimi rodičmi či starými rodičmi vydali na lov. Pripravili si udice, krmivo a ostatnú výbavu, po zahájení pretekov si začali nakrmovať svoje lovné miesta a pomaly sa pustili do lovu. Pri zamračenom počasí ryby brali spočiatku len sporadicky, ale akonáhle sa objavilo slnko začali byť aktívnejšie a ulovili sa aj väčšie kusy, ktoré rozhodli o výsledku pretekov. Počas pretekov sa súťažiaci posilnili sladkosťami a nápojmi od našich sponzorov.

Po ukončení pretekov sa vykonala sumarizácia úlovkov. Pred výhlásením výsledkov si deti spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi pochutnali na čerstvo upečených špekáčikoch. Výhlásenia výsledkov sa zúčastnil aj starosta obce Ing. Július Rábek, ktorý poďakoval deťom, rodičom a starým rodičom za účasť a povzbudil mladých rýbarov a rybárky v ich záľube, aby sa čo najviac zdržiavali v prírode a spoznávali život vo vode a v jeho okolí. Pretekov sa zúčastnilo 9 detí, ktoré sú členmi našej organizácie. Za 4 hodiny lovu sa deťom podarilo uloviť 20 kg rýb, medzi ktorými boli karasy, liene a kapry.

Tohoto roku sa darilo našim mladým rybárkam, ktoré sa už viackrát pokúšali poraziť svojich chlapčenských súperov. Podarilo sa im obsadiť 1. a 2. miesto.

Poradie bolo nasledovné:
1.miesto: Andrejka Krišková, ulovila 3,56 kg rýb
2.miesto: Lea Fábryová, 3,42 kg
3.miesto: Roman Lendel, 3,36 kg
Najväčšiu rybu ulovil Roman Lendel, jeho kapor vážil 2,28 kg.

Deti za svoje úsilie boli odmenené zlatými pohármi, rybárskymi potrebami od našich sponzorov a reklamnými predmetmi od obce. Za ceny pre súťažiacich ďakujeme Júliusovi Vízvárimu a Františkovi Vígfalvimu a za reklamné predmety vedeniu obce. Poďakovanie patrí tiež Ladislavovi Krištofovi, Ladislavovi Boháčovi a Martinovi Fábrymu, ktorí pokosili celé pobrežie rybníka a vytvorili tak pekné prostredie pre súťažiacich. Pre pomerne malú účasť organizovaných členov v budúcom ročníku detských pretekov pravdepodobne umožníme aj účasť nečlenom, ktorí možno práve pri tejto príležitosti prídu na chuť krásnej voľnočasovej aktivite akou je rybárstvo.


Fotografie © Milan Pospiš

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.