Jesenný odlov

Jesenné obdobie po poklese denných teplôt a teploty vody je časom odlovov a zarybňovania revírov. Plánované zarybnenie lovných revírov bolo už vykonané. Sobotňajšie pekné počasie dalo priestor aj na odlov nášho chovného rybníka Hlinisko Vermek.

Keďže stav vodnej hladiny neumožňuje použiť na odlov záťahovú sieť, odlov sa uskutočnil udicami. Súčasne sa odlovovali udicami aj ryby na rybníku na Lángovom dvore, kde nám p. Láng ponúkol možnosť odloviť si ryby a použiť ich na zarybnenie našich revírov. Aj touto cestou mu ďakujeme. Odlovu sa zúčastnilo 28 členov a 5 detí. Bolo odlovených 60kg kapra rybničného kategórie K1,K2 a 30kg karasa striebristého.

_

Odlovenými rybami sa zarybnil lovný revír Mŕtve rameno Amerika III. Odlov chceme ešte zopakovať podľa toho ako to povolí počasie. Plánujeme ešte odloviť elektrickým agregátom výpustný objekt z odkaliska Amerika, kde sa nachádza opäť veľké množstvo rýb.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.