Kŕmidlo pre amury

Naša organizácia obhospodaruje aj jeden chovný rybník Vermek, ktorý sa nachádza v strede obce. Okrem rybochovnej funkcie plní aj funkciu zberača spodných vôd a svojim prirodzeným vzhľadom vytvára pekné prostredie v tejto časti obce.

Snažíme sa udržiavať pobrežie rybníka v čo najlepšom stave, aj keď kosenie strmých svahov je veľmi náročné. Po vykonaní týchto prác a v čase plnej vegetácie sa tu vytvorí malá oáza, kde sa okoloidúci môžu potešiť aj pohľadom na krásne ryby, keď sa vyhrievajú pri hladine. Je tu veľa amurov, ktoré sú bylinožravcami a sú schopné za deň skonzumovať zelenú hmotu o hmotnosti vlastného tela.

Keďže na pobreží rastie veľa trstiny, ale ryby sa k nej nedostanú vyrobili sme pre nich jednoduché „kŕmidlo“. Postačili na to tri latky, štyri vratové skrutky s krídlovými maticami niekoľko sťahovacích pások a kúsky polystyrénu z ktorých sa vytvorili plaváky a asi 30 minút práce. Na spodnú latku, na ktorej sú pripevnené plaváky z polystyrénu sa naukladá nakosená trstina spodnými časťami proti sebe po celej dĺžke laty a hornou latou a skrutkami sa takto naukladaná trstina prichytí. Ku koncu kŕmidla sa prichytí ešte jedna lata, ktorá slúži k tomu, aby sa kŕmidlo udržalo na mieste v určitej vzdialenosti od brehu. Takto naplnené kŕmidlo sa položí na vodu a hostina môže začať. Pri prvom naplnení bol obsah skonzumovaný za 2 dni.

Aj keď počas sezóny je osádka rýb tvorená kaprom, amurom, karasom a lieňom pravidelne kŕmená pekárenskými prebytkami (ktoré nám poskytuje Poľovnícka organizácia Durmutz), pšenicou a kukuricou, práve amurom chýba táto rastlinná časť potravy. Takto sa amurom jednoduchým spôsobom môže poskytnúť ich prirodzená potrava a súčasne sa pobrežie postupne môže čistiť od trstiny, ktorá je takto účelne využitá.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.