Lerneóza v rybníku Vermek

Pri kontrolnom výlove na chovnom rybníku Vermek boli za niektorých ulovených rybách badateľné známky napadnutia cudzopasným kôrovcom Lernea ciprinacae, ktorá spôsobuje ochorenie zvané lerneóza.

Napadnuté ryby zostanú letargické plávajú pri hladine, prestanú prijímať potravu a po čase uhynú. Nakoľko už pred niekoľkými rokmi sme mali skúsenosť s týmto ochorením, ihneď sme sa skontaktovali s našim veterinárnym lekárom MVDr. Jurajom Meszárosom, ktorý základe zaslaných fotografií potvrdil ochorenie a ihneď dodal prípravok na ošetrenie, ktorý sa aplikoval v dvoch dávkach.

Nakoľko sa jedná o parazita, ktorý prechádza až piatimi vývojovými štádiami, jeho likvidácia potrebuje určitý čas. Týždeň alebo 10 dní po aplikácii druhej dávky prípravku sa opätovne vykoná skúšobný odlov na zistenie stavu. Nakoľko použitý prípravok môže ovplyniť a hustotu fytoplanktónu vo vode vykonalo sa aj meranie priehľadnosti vody pomocou Secchiho dosky. Pri prvom meraní bola zistená priehľadnosť 45 cm a pri 2. meraní pred aplikáciou druhej dávky prípravku bola hodnota rovnaká. Tretie meranie vykonáme po 7-10 dňoch.

Po ukončení tohoto ošetrenia začneme s treťou fázou odbahňovania rybníka.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.