Odbahňovanie Vermeku ukončené

Ukončenie štvorročného biologického odbahňovania chovného rybníka Hlinisko Vermek.

14. októbra 2021 sa ukončil štvorročný proces biologického odbahňovania chovného rybníka Hlinisko Vermek. Tento zdĺhavý časovo náročný postupný proces odbahňovania sa nám podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore zo strany obce, ktorá poskytla finančné prostriedky na dve etapy. Ďalšie dve boli realizované z vyzbieraných 2% daní od našich podporovateľov a členov.

Ďakujeme firme Baktoma za dodávku baktérií ako aj za poradenstvo a odbornú pomoc, obci a prispievateľom 2% daní za finančnú podporu a všetkým, ktorí sa podieľali na samotnej realizácii za vykonanú prácu.

V prípade záujmu si bližšie informácie o tomto spôsobe odbahňovania môžete prečítať v minulých príspevkoch na túto tému:

14.4.2018 – Odbahňovanie Vermeku
30.5.2020 – Odbahňovanie rybníka Vermek pokračuje

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.