Upratovanie Vermeku

V predchádzajúcich článkoch sme postupne zdokumentovali, koľko práce bolo treba vynaložiť od zimy až do začiatku jari na pokosenie, poviazanie a zozbieranie suchej trstiny a jej sústredenie a pripravenie na odvoz.

Ďalšie práce boli vykonané pracovníkmi Obecného úradu a boli zamerané na ozdravný a bezpečnostný orez stromov pri rybníku. Nakoniec zostala práca s pohrabaním zvyškov po kosení jej vynosením na pobrežie a naložením spolu s poviazanou trstinou na traktorový vlek a odvoz na likvidáciu. S touto fyzicky náročnou prácou nám prišli pomôcť aj kolegovia nerybári, ktorí pracovali na ďaľšej etape čistenia lesa pri pobreži rybníka Amerika III. Pôvodný zámer spáliť túto hmotu za asistencie miestneho dobrovoľného hasišského zboru na zhorenisku odkaliska Amerika II, kde bol deň predtým požiar trstiny, sa nám nepodarilo zrealizovať, nakoľko sme na to nedostali povolenie od bezpečnostných zložiek Dusla a.s.. V pobedňajších hodinách sme už vyvezenú trstinu zo zhoreniska opäť naložili a odviezli na separačný dvor na podrvenie.

Aj touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným za odvednú prácu a ochotu pomôcť, aby bol rybník, ktorý je v strede obce uprataný a vytváral malú prírodnú oázu, kde sa môžu obyvatelia pristaviť a sledovať život okolo tejto malej vodnej plochy.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.