Živly v malom

V spravodajstvách z domova i zo sveta mnohokrát vidíme, aké škody dokážu napáchať živly ako voda a vietor. Často dochádza k obrovským škodám na majetku, prírode a mnohokrát aj na životoch. V strede obce Trnovec nad Váhom je v správe našej organizáciea malá vodná plocha – chovný rybník s revírnym názvom Vermek. Aj keď je rozlohou neveľký, okolo rastú krásne vŕby, ktoré dotvárajú vodnú scenériu priamo uprostred dediny. No aj na takto malom území sa pôsobenie spomenutých živlov postupne prejavuje.

Dve minuloročné veterné smršte do značnej miery poškodili vŕby Salix alba ‘Tristis’. Polámané stormy bolo potrebné hneď po smršti orezať a zabrániť tak úrazu, alebo poškodeniu verejného majetku a elektrického vedenia. Po tomto nevyhnutnom zásahu, žiaľ, poškodené stormy stratili časť svojej krásu, ktorou dotvárali okolie rybníka.

Hoci voda v rybníku nemá žiadny prítok ani odtok (je dotovaná len zo spodných vôd), predsa dokáže za pomoci vetra a času spôsobovať eróziu pobrežia. Na miestach, kde sa pred niekoľkými rokmi dalo poholdne prechádzať je dnes len úzky pás brehu. Ďalším problémom môže byť v budúcnosti aj to, že veľké množstvo biologického materialu, ktorý sa do vody dostáva z opadaného lístia sa tu postupne premieňa na bahno. Hnilobné procesy súvisiace s rozkladom tejto hmoty môžu zhoršiť kvalitu vody, spôsobovať jarné ochorenia rýb a s tým súvisiaci úhyn.

Aby sa tento kúsok prírody v centre obce, ktoré nám iné dediny môžu len závidieť, zachránil pred postupným erodovaním a zabahnením, bude potrebné urobiť opatrenia na spomalenie resp. zastavenie týchto nežiaducich procesov. Bolo by potrebné už polámané stormy orezať do tvaru v ktorom budú ešte schopné regenerovať, prípadne vysadiť nové stromy, ktoré ich nahradia. K vode najbližšie pobrežie by bolo potrebné stabilizovať kolovaním a vysypaním tak, aby sa zabránilo ďalšej erózii. Strmé svahy vzdialenejšieho pobrežia by bolo vhodné stabilizovať terasovaním, prípadne vysadením vhodných porastov, ktoré zabránia ďalšiemu zosúvaniu. Zlepšenie kvality vody mechanickým odstránením bahenného nánosu je z finančného hľadiska nereálne, ale možnosti biologickej likvidácie bahna za pomoci baktérií sú na takto malej ploche ekonomickejšie a prinášajú zlepšenie kvality vody.

Takto ošetrené a oživené prostredie Vermeku by neslúžilo len rybárom. Každý obyvateľ by získal príjemné miesto pre relax priamo v centre Trnovca. Budeme robiť všetko pre to, aby sa tento zámer podarilo zrealizovať.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.