Vyčistime si svoju obec

Za krásneho jarného počasia sa 25. apríla v spolupráci s Obecným úradom a ostatnými spoločenskými organizáciami v obci aj naša obvodná organizácia SRZ zapojila do akcie „Vyčistime si svoju obec“ zameranú na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu a vyzbieranie odpadkov v okolitých lesíkoch a pri prístupových cestách.

Súčasne sa aj vyzbierali odpadky na rybníku Vízallás a vykonali sa práce spojené so skrášlením okolia rybníka Amerika III – ošetrenie lavičiek ochranným náterom, vyhrabanie a vynosenie pokosenej trstiny a oprava držiakov na vrecia, ktoré tu slúžia ako smetné koše. Tieto práce vykonali Jozef Kružlík so synom a s vnukom, Ladislav Bujdoš,Ladislav Krištof a Jozef Bugyi ml.. Na rybníku Vízallas sa za pomoci kolegov zo Šale vyzbierali odpadky z lovných miest a zlikvidovala sa nelegálna skládka stavebného odpadu a autodielov. Po vyzbieraní odpadkov sa krovinorezom vykosili lovné miesta, aby boli takto pripravené na sezónu. Za túto prácu ďakujeme nášmu kolegovi Karolovi Šišlákovi ml..

Zozbieraný odpad bol naložený na príves, ktorý už tradične poskytol Ing. Dušan Horváth a zavezený na separáciu do objektu obecnej kompostárne. Tu sa privezený odpad postupne vytriedi a odvezie na ďalšie spracovanie, alebo likvidáciu.

Po ukončení prác bol pre všetkých zúčastnených pripravený chutný guláš, ktorý sa podával v priestoroch bývalého sídla Družstva proti zátopám na ľavom brehu Váhu, ktoré zabezpečovalo výstavbu protipovodňových hrádzí. Budovu získala obec do svojho vlastníctva a toto bola asi prvá akcia, čo sa tu uskutočnila. Sme radi, že iniciatíva, s ktorou sme ako rybári pred niekoľkými rokmi začali, sa stále viac rozvíja a nachádza podporu stále väčšieho množstva spoluobčanov, ktorým nie je ľahostajná čistota okolitej prírody. Z fotografií vo fotoprílohe vidieť, čo všetko nezodpovední ľudia vyvážajú do prírody. Je to o to nepochopiteľnejšie, že v obci sú vytvorené podmienky a miesto, kam sa môže odpad bez spoplatnenia odviesť na likvidáciu.

Ďakujeme všetkým kolegom rybárom, ktorí sa akcie zúčastnili a do budúcna vyzývame k účasti väčšieho počtu členov. Rybárstvo je činnosť, ktorá sa vykonáva v prírode, pri vode ako zdroji života a preto by malo byť v záujme každého rybára, aby príroda okolo našich revírov a rieky bola čistá.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.