Ošetrenie násady

Po zarybnení, ktoré sa uskutočnilo 13. apríla sa 15. apríla vykonalo ošetrenie a prikŕmenie jarnej násady kapra K3, aby sa zabránilo vzniku ochorenia a zlepšila sa kondícia rýb po prezimovaní.

Ako liečivo sme použili Rupím špeciál a ako krmivo kukuricu, ktoré sa naložili do člna a postupne sa po rybníku vytvorili kŕme pásy. Na rybníku Amerika III sa zároveň skontrolovali aj hniezda pre zubáčov. Na hniezdach sa už nenachádzali ikry, ktoré tam boli pri predchádzajúcej kontrole. Hniezda boli čisté, čo svedčí o tom, že matky sa o ikry starali ovievaním až do ich rozplávania. Aj tieto malé zubáče prispejú k obohateniu revíru.

Keďže bolo pekné jarné počasie a bezvetrie dalo sa urobiť niekoľko pekných záberov z rybníka Vízallás z člna. Je to pekný starý rybník, ktorý určite skrýva nejedno prekvapenie pre rybárov. Neprístupné pobrežie a široké trstinové polia tu obmedzujú lov na pomerne veľkých úsekoch, vďaka čomu majú tu žijúce ryby vhodné miesta na pokojný odpočinok.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.