Zimné kosenie

Pretvávajúce nízke teploty vytvorili aj v miestach porastených vodnou vegetáciou dostatočne hrubú vrstvu ľadu na to, aby sa po ňom dalo bezpečne pohybovať. Rybári z MsO SRZ Šaľa v rámci odpracovania brigádnických hodín začali s kosením trstiny na rybníku Vizallas.

Pobrežie je dlhé približne 2 km a 2/3 sú porastené trstinou ,takže je to veľká ploch a množstvo suchej hmoty. Pri teplote okolo -10°C je to náročná práca. Aj keď prišli len traja členovia, urobili pekný kus práce. Ďaľší členovia z Oo SRZ Trnovec prerezali otvory v ľade, ktoré je potrebné stále obnovovať a vyzbierali odpadky, ktoré boli jednak naplavené v pokosenej trstine a jednak na brehu.

Všetkým ďakujeme za vykonanú prácu v naozaj mrazivom počasí.

SRZ Trnovec

Sme obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad Váhom. Snažíme sa tu prispieť k budovaniu zdravého vodného ekosystému.